2015-10-26 11:02

2015-10-26 11:02

De visar vägen mot jobb åt alla

VÄRMLAND

De regionala finalisterna till Samhalls Visa vägen-pris har nu utsetts. Ann-Katrin Järåsen och Thomas Stjerndorff, som båda arbetar på Torsby kommun, har kvalificerat sig till titeln Årets eldsjäl i Svealand.

I en gala i Stockholm i november avgörs vem som får priset på nationell nivå. Bland arbetsgivarna är det Karlstads kommun och Forshaga hotell som har gått vidare. Priset visar vägen mot en mer hållbar arbetsmarknad, som inkluderar personer med funktionsnedsättning.

I en gala i Stockholm i november avgörs vem som får priset på nationell nivå. Bland arbetsgivarna är det Karlstads kommun och Forshaga hotell som har gått vidare. Priset visar vägen mot en mer hållbar arbetsmarknad, som inkluderar personer med funktionsnedsättning.