2015-10-03 06:00

2015-10-03 06:00

Nolltolerans mot läger

KARLSTAD: Ingen camping utanför anvisad plats i Karlstads kommun

Inom kort kommer den tillfälliga campingen för utsatta EU-medborgare att stå klar vid gamla Solareturen på Våxnäs. Dit hänvisas samtliga EU-migranter som i dagsläget campar runt om i Karlstad – och kommunen inför nolltolerans mot camping på icke anvisade platser.

Det var i förra veckan som kommunstyrelsen fattade beslutet att ställa iordning en tillfällig campingplats, inklusive hygienanläggning med dusch, toalett, tillgång till vatten och sophämtning, på markområdet där Solareturen tidigare låg på Våxnäs. Campingen kommer att drivas av kommunen, i samverkan med olika frivilligorganisationer.

Kartlägger behovet

Nu berättar kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint (M) att arbetet pågår och att campingen ska vara klar att tas i bruk inom ett par veckor.

– Just nu pågår en kartläggning av hur många det är som är aktuella för att bo på campingen. En tidigare inventering som tekniska förvaltningen gjort visar att det handlar om 50–60 personer, medan ideella organisationer pratar om 100–150 personer. Kartläggningen kommer att vara nyckeln till hur vi går vidare, säger Lund Kopparklint och fortsätter:

– Det ska kosta tio kronor per dygn att bo på campingplatsen i eget tält, husvagn eller bil och de boende får själva stå för städning. En tolk kommer att samla in avgiften en gång per vecka och ett vaktbolag ska sköta bevakning i området. Försöket med campingplatsen ska prövas under tre månader för att sedan utvärderas.

Inför nolltolerans

I och med att kommunen upprättar campingen blir det också stenhårda regler kring att det är där, och ingen annanstans, som tillfälliga boplatser ställs upp

– Kommunen kommer framåt att ha nolltolerans till camping på icke anvisade platser, alla som vistas i Karlstad ska följa de lagar och regler som finns. När vi nu erbjuder en plats med en billigare dygnskostnad, så är det också där tält och husvagnar ska ställas upp, säger Marléne Lund Kopparklint.

Vad händer om man bryter mot reglerna?

– Då blir man avvisad helt enkelt. Det kommer vi att vara hårda med.

Har ni frågat de berörda vad de tycker om campingidén?

– Vi för en ständig dialog med berörda personer, men har nog inte diskuterat just campingupplägget. Det ska göras i samband med den pågående kartläggningen.

Det var i förra veckan som kommunstyrelsen fattade beslutet att ställa iordning en tillfällig campingplats, inklusive hygienanläggning med dusch, toalett, tillgång till vatten och sophämtning, på markområdet där Solareturen tidigare låg på Våxnäs. Campingen kommer att drivas av kommunen, i samverkan med olika frivilligorganisationer.

Kartlägger behovet

Nu berättar kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint (M) att arbetet pågår och att campingen ska vara klar att tas i bruk inom ett par veckor.

– Just nu pågår en kartläggning av hur många det är som är aktuella för att bo på campingen. En tidigare inventering som tekniska förvaltningen gjort visar att det handlar om 50–60 personer, medan ideella organisationer pratar om 100–150 personer. Kartläggningen kommer att vara nyckeln till hur vi går vidare, säger Lund Kopparklint och fortsätter:

– Det ska kosta tio kronor per dygn att bo på campingplatsen i eget tält, husvagn eller bil och de boende får själva stå för städning. En tolk kommer att samla in avgiften en gång per vecka och ett vaktbolag ska sköta bevakning i området. Försöket med campingplatsen ska prövas under tre månader för att sedan utvärderas.

Inför nolltolerans

I och med att kommunen upprättar campingen blir det också stenhårda regler kring att det är där, och ingen annanstans, som tillfälliga boplatser ställs upp

– Kommunen kommer framåt att ha nolltolerans till camping på icke anvisade platser, alla som vistas i Karlstad ska följa de lagar och regler som finns. När vi nu erbjuder en plats med en billigare dygnskostnad, så är det också där tält och husvagnar ska ställas upp, säger Marléne Lund Kopparklint.

Vad händer om man bryter mot reglerna?

– Då blir man avvisad helt enkelt. Det kommer vi att vara hårda med.

Har ni frågat de berörda vad de tycker om campingidén?

– Vi för en ständig dialog med berörda personer, men har nog inte diskuterat just campingupplägget. Det ska göras i samband med den pågående kartläggningen.