2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

Giftig mark i centrum undersöks

SUNNE

I kvarteret Salla, där det tidigare låg en kemtvätt, ska nya prover tas på grundvattnet.

Tidigare undersökningar har visat på höga halter klorerade lösningsmedel och oljeföroreningar. Oljehalten i grundvattnet ökar.

– Det är en mycket kraftig förorening mitt i centrum, men det finns ingen anledning till oro för människors hälsa i dagsläget. Vi har det under kontroll, säger Lotta Dunås, miljöinspektör på Sunne kommun.

Provsvaren väntas vara klara i november.

Tidigare undersökningar har visat på höga halter klorerade lösningsmedel och oljeföroreningar. Oljehalten i grundvattnet ökar.

– Det är en mycket kraftig förorening mitt i centrum, men det finns ingen anledning till oro för människors hälsa i dagsläget. Vi har det under kontroll, säger Lotta Dunås, miljöinspektör på Sunne kommun.

Provsvaren väntas vara klara i november.