2015-09-25 06:00

2015-09-25 06:00

Flera vägar för kommunen att gå

KARLSTAD: Länsstyrelsen ger enkla rutiner

Många nedskräpningsärenden har passerat länsstyrelsen i Värmland.

– Det är inte lätt att komma till rätta med och kan ta väldigt lång tid, säger Lars-Ove Olsson, enhetschef på länsstyrelsen.

Hur ska man komma till rätta med nedskräpade tomter? Det är namnet på ett seminarium som länsstyrelsen i Värmland kommer hålla för förvaltningar inom länets kommuner i oktober.

– Det finns lite olika sätt för kommunen att gå tillväga. Man kan gå via plan- och bygglagen som säger att man ska hålla snyggt på sin tomt. Eller via miljöbalken om det föreligger fara för miljön pågrund av utsläpp, explosion eller annat. Eller förbud mot nedskräpning. Det finns en fara när fordon står på tomter vind för våg och det räcker för att anmäla, säger Lars-Ove Olsson, enhetschef på förvaltningen för miljö och skydd på länsstyrelsen i Värmland.

Fordon som står länge måste tömmas på olja, bensin, batteri och annat som kan läcka ut och skada mark, vatten, människor och djur.

– Det är svårt att komma åt ägare till fordon som bara står och det kan ta väldigt lång tid att få någon dömd för miljöbrott i det fallet. Har ägaren tömt fordonen och de står ordnat blir det så klart ännu svårare att får dem till skroten.

Hammarö maskin och smide fick besök så sent som i tisdags av en kommunal miljöinspektör samt en brandinspektör från Räddningstjänsten.

– Vi har rutinmässig miljöstillsyn här var tredje år och tittar på avfall, kemikalier och buller. Vi kan inte göra så mycket åt att det ser skräpigt ut så länge de inte släpper ut något otillåtet, säger miljöinspektör Therese Svensson på Hammarö kommun.

Inte heller brandinspektör Henrik Kindberg hittade något att anmärka på som kan leda till föreläggande.

– Det var en ganska stor oordning men inget alarmerande ur brandsynpunkt.

Hur ska man komma till rätta med nedskräpade tomter? Det är namnet på ett seminarium som länsstyrelsen i Värmland kommer hålla för förvaltningar inom länets kommuner i oktober.

– Det finns lite olika sätt för kommunen att gå tillväga. Man kan gå via plan- och bygglagen som säger att man ska hålla snyggt på sin tomt. Eller via miljöbalken om det föreligger fara för miljön pågrund av utsläpp, explosion eller annat. Eller förbud mot nedskräpning. Det finns en fara när fordon står på tomter vind för våg och det räcker för att anmäla, säger Lars-Ove Olsson, enhetschef på förvaltningen för miljö och skydd på länsstyrelsen i Värmland.

Fordon som står länge måste tömmas på olja, bensin, batteri och annat som kan läcka ut och skada mark, vatten, människor och djur.

– Det är svårt att komma åt ägare till fordon som bara står och det kan ta väldigt lång tid att få någon dömd för miljöbrott i det fallet. Har ägaren tömt fordonen och de står ordnat blir det så klart ännu svårare att får dem till skroten.

Hammarö maskin och smide fick besök så sent som i tisdags av en kommunal miljöinspektör samt en brandinspektör från Räddningstjänsten.

– Vi har rutinmässig miljöstillsyn här var tredje år och tittar på avfall, kemikalier och buller. Vi kan inte göra så mycket åt att det ser skräpigt ut så länge de inte släpper ut något otillåtet, säger miljöinspektör Therese Svensson på Hammarö kommun.

Inte heller brandinspektör Henrik Kindberg hittade något att anmärka på som kan leda till föreläggande.

– Det var en ganska stor oordning men inget alarmerande ur brandsynpunkt.