2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:43

Självmorden toppar i juni

VÄRMLAND: Sårbara under sommaren

Ensamhet, alkohol och rubbad dygnsrytm ökar självmordsrisken bland deprimerade svenskar under sommaren.
I Värmland tycks situationen dock se annorlunda ut.

En person som är försjunken i en djup depression är extra påverkad av vädret och årstidsväxlingar, ibland till den grad att han eller hon tar sitt liv.

I en studie från 2009, gjord av forskare vid Karolinska institutet som studerat suicidfall i Sverige från 1992 till 2003, framkommer det att antalet självmord ökar under perioden maj till augusti, med flest fall i juni.

Sömnbrist

Det ökade antalet självmord har såväl en biologisk som social förklaring. Till det sistnämnda hör bland annat ökad alkoholkonsumtion.

Enligt Gergo Hadlaczky, suicidforskare vid Karolinska institutet, är förändrade nivåer av signalämnet serotonin kopplat till både depression och självmord. Sömnbrist – som ett resultat av ljusa sommarnätter – rubbar balansen av serotonin i kroppen. Detta i sin tur leder till impulsivitet och förhastade beslut. Hos personer som är djupt deprimerade kan det vara en fråga om liv och död.

Ensamhet

Jorge Rincon, överläkare på allmänpsykiatriska slutenvården i Karlstad, har själv noterat att självmordstankar ofta dyker upp hos patienter under sommaren, oftast är dessa socialt förankrade.

– Semestertider, med frånvarande läkare, bortresta kompisar och press på att vara social, får många att känna sig nonchalerade och ensamma.

Svårbedömt

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik begicks 43 självmord i Värmland år 2013. Av dessa är det oklart hur pass många som skedde under sommarhalvåret.

Polisen i Värmland är av uppfattningen att antalet självmord i länet inte ökar under juni och juli månad.

– Min känsla är att vi inte brukar få fler dödsfall då. Vi borde märka och reagera på en markant ökning, konstaterar Leif Nyström, förundersökningsledare på Värmlandspolisen.

Dock poängterar Leif Nyström att mörkertalet är stort.

– Ibland är det svårt att avgöra om någon begått självmord eller dött av sjukdom. Därför kommer vi nog aldrig få veta exakt hur självmordssituationen ser ut i Värmland.

En person som är försjunken i en djup depression är extra påverkad av vädret och årstidsväxlingar, ibland till den grad att han eller hon tar sitt liv.

I en studie från 2009, gjord av forskare vid Karolinska institutet som studerat suicidfall i Sverige från 1992 till 2003, framkommer det att antalet självmord ökar under perioden maj till augusti, med flest fall i juni.

Sömnbrist

Det ökade antalet självmord har såväl en biologisk som social förklaring. Till det sistnämnda hör bland annat ökad alkoholkonsumtion.

Enligt Gergo Hadlaczky, suicidforskare vid Karolinska institutet, är förändrade nivåer av signalämnet serotonin kopplat till både depression och självmord. Sömnbrist – som ett resultat av ljusa sommarnätter – rubbar balansen av serotonin i kroppen. Detta i sin tur leder till impulsivitet och förhastade beslut. Hos personer som är djupt deprimerade kan det vara en fråga om liv och död.

Ensamhet

Jorge Rincon, överläkare på allmänpsykiatriska slutenvården i Karlstad, har själv noterat att självmordstankar ofta dyker upp hos patienter under sommaren, oftast är dessa socialt förankrade.

– Semestertider, med frånvarande läkare, bortresta kompisar och press på att vara social, får många att känna sig nonchalerade och ensamma.

Svårbedömt

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik begicks 43 självmord i Värmland år 2013. Av dessa är det oklart hur pass många som skedde under sommarhalvåret.

Polisen i Värmland är av uppfattningen att antalet självmord i länet inte ökar under juni och juli månad.

– Min känsla är att vi inte brukar få fler dödsfall då. Vi borde märka och reagera på en markant ökning, konstaterar Leif Nyström, förundersökningsledare på Värmlandspolisen.

Dock poängterar Leif Nyström att mörkertalet är stort.

– Ibland är det svårt att avgöra om någon begått självmord eller dött av sjukdom. Därför kommer vi nog aldrig få veta exakt hur självmordssituationen ser ut i Värmland.

  • Sofia Bergström