2015-07-01 06:00

2015-07-01 13:07

Kan få vite för dåligt badvatten

HÖLJES

Föreningen som driver Höljesbadet kan tvingas betala böter. Det sedan de inte uppfyllt kommunens krav om skriftliga rutiner kring driften av anläggningen.

För drygt ett år sedan ställde Torsby kommun krav om att skriftliga rutiner skulle upprättas kring skötseln och driften av de två utomhuspoolerna i Höljes. Badet är öppet under sommaren och drivs av en ideell förening med ekonomiskt stöd från kommunen. Vid upprepade tillfällen de senaste åren har hälsoskadliga bakterier upptäckts i vattnet vilket tvingat fram chockklorering för att få vattnet rent.

– När personen som ansvarar för anläggningen är där fungerar allt bra. Men när sommarjobbare ska sköta poolen kan problem uppstå eftersom skriftliga rutiner och instruktioner saknats. De vet inte hur mycket klor som ska användas för att hålla vattnet rent, säger Nils G Söderqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Torsby kommun.

Kommunen vill att badföreningen ska betala totalt 8 000 kronor i vite för att inte ha uppfyllt fyra av de fem krav som ställts.

 

För drygt ett år sedan ställde Torsby kommun krav om att skriftliga rutiner skulle upprättas kring skötseln och driften av de två utomhuspoolerna i Höljes. Badet är öppet under sommaren och drivs av en ideell förening med ekonomiskt stöd från kommunen. Vid upprepade tillfällen de senaste åren har hälsoskadliga bakterier upptäckts i vattnet vilket tvingat fram chockklorering för att få vattnet rent.

– När personen som ansvarar för anläggningen är där fungerar allt bra. Men när sommarjobbare ska sköta poolen kan problem uppstå eftersom skriftliga rutiner och instruktioner saknats. De vet inte hur mycket klor som ska användas för att hålla vattnet rent, säger Nils G Söderqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Torsby kommun.

Kommunen vill att badföreningen ska betala totalt 8 000 kronor i vite för att inte ha uppfyllt fyra av de fem krav som ställts.

 

  • Aron Eriksson