2015-06-17 09:32

2015-06-17 09:32

Sunnebo krävs på miljöböter

SUNNE

Sunne kommun har beslutat att en man från Västra Ämtervik ska betala 5 000 kronor i miljöböter efter att ha brutit mot miljöbalken.

Kammarkollegiet sköter indrivningen av pengarna. Mannen informerade kommunen i slutet av 2014 att han hade låtit renovera sitt avlopp 2011. Miljö- och bygglovsnämnden betraktar det som en ny anläggning, vilket kräver tillstånd. Mannen har meddelat kommunen att han anser att arbetet är en miljöförbättring och att sanktionsavgiften är fel.

Kammarkollegiet sköter indrivningen av pengarna. Mannen informerade kommunen i slutet av 2014 att han hade låtit renovera sitt avlopp 2011. Miljö- och bygglovsnämnden betraktar det som en ny anläggning, vilket kräver tillstånd. Mannen har meddelat kommunen att han anser att arbetet är en miljöförbättring och att sanktionsavgiften är fel.