2015-06-17 06:00

2015-06-17 06:00

Enighet om ansvarsfrihet

SUNNE

Kommunfullmäktige i Sunne beslutade på måndagskvällen enhälligt att styrelser, nämnder samt förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Den fördyrade renoveringen av Östra skolan har behandlats ytterligare. Förseelserna markeras med allmän kritik mot de berörda.

Den fördyrade renoveringen av Östra skolan har behandlats ytterligare. Förseelserna markeras med allmän kritik mot de berörda.