2015-06-03 06:00

2015-06-03 06:00

M-ilska efter ratat budgetförslag

TORSBY

Moderaternas förslag om budgetramar för de kommande åren ratades av kommunstyrelsen.
– Hyckleri, säger Moderatledaren Gustav Olsson.

Budgetramarna för 2016 samt budgetplan för 2017 och 218 var en av punkterna på dagordningen för måndagens kommunstyrelsesammanträde. Moderaterna skickade i förra veckan ut ett pressmeddelande med sitt förslag. Som jämfört med majoritetens förslag innebar minskade anslag för kommunstyrelsen och mer pengar till skola och räddningstjänst.

”Hyckleri”

Men M-förslaget kom aldrig att tas upp på kommunstyrelsens sammanträde.

– De sa att det inte beretts tillräckligt. Hyckleri eftersom S själva kom med ett förslag, som togs upp, om att ändra ramarna för att kunna öka lärarlönerna, säger Gustav Olsson (M).

C, FP och S röstade igenom majoritetens förslag. M reserverade sig mot beslutet och V valde att avstå från voteringen.

– Jag tycker att det är dåligt att vi inte hade tillgång till förslaget ens till gruppmötena inför sammanträdet. Jag och Gustav får väl tävla i vem som tycker sig ha blivit mest ojuste behandlad, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Flummigt

Gustav Olsson hoppas att förslaget ska tas upp i fullmäktige.

– De kommer säkert att rösta ned förslaget. Men det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att det faktiskt tas upp, säger han.

Ann-Katrin Järåsens kommentar om M-budgeten understryker att den S-ledda majoriteten knappast kommer att anamma Moderaternas idéer.

– Konsekvensbeskrivningen är minst sagt flummig, säger hon.

Budgetramarna för 2016 samt budgetplan för 2017 och 218 var en av punkterna på dagordningen för måndagens kommunstyrelsesammanträde. Moderaterna skickade i förra veckan ut ett pressmeddelande med sitt förslag. Som jämfört med majoritetens förslag innebar minskade anslag för kommunstyrelsen och mer pengar till skola och räddningstjänst.

”Hyckleri”

Men M-förslaget kom aldrig att tas upp på kommunstyrelsens sammanträde.

– De sa att det inte beretts tillräckligt. Hyckleri eftersom S själva kom med ett förslag, som togs upp, om att ändra ramarna för att kunna öka lärarlönerna, säger Gustav Olsson (M).

C, FP och S röstade igenom majoritetens förslag. M reserverade sig mot beslutet och V valde att avstå från voteringen.

– Jag tycker att det är dåligt att vi inte hade tillgång till förslaget ens till gruppmötena inför sammanträdet. Jag och Gustav får väl tävla i vem som tycker sig ha blivit mest ojuste behandlad, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Flummigt

Gustav Olsson hoppas att förslaget ska tas upp i fullmäktige.

– De kommer säkert att rösta ned förslaget. Men det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att det faktiskt tas upp, säger han.

Ann-Katrin Järåsens kommentar om M-budgeten understryker att den S-ledda majoriteten knappast kommer att anamma Moderaternas idéer.

– Konsekvensbeskrivningen är minst sagt flummig, säger hon.