2015-05-23 06:00

2015-05-23 06:00

Sångfåglarna skönsjunger i solen

DJUR & NATUR

Flyttfåglarna anländer trots kyligt väder med kallt regn. Men fåglarna är mera aktiva och sjunger skönare när det är lugnare väder med solsken.

Svarthättan och trädgårdssångaren börjar nu sjunga ikapp i den gröna grönskan. Och tornseglarna har intagit skyarna. Många arter har sedan en tid hungriga ungar i sina bon. Lite senare är det dags för koltrasten att läggen en kull till.

Periodens raritet är en småtrapp som kunde ses några dagar vid Ullvettern utanför Storfors i slutet på april. Det är andra gången som den sällsynta fågeln har observerats i Värmland.

Här är rapporter från läsarna:

Ulla-Britta Nisses i Ekenäs på Värmlandsnäs hörde lövsångare den 24 april och svart-vit flugsnappare den 27 april. Kerstin Nord såg en ringtrast i Sälboda utanför Arvika den 24 april. Lena Elofsson rapporterar om svart-vit flugsnappare på Segerstad den 26 april. Anders Juteryd rapporterar från Segerstad flera arter. Lövsångare den 26 april, svartvit flugsnappare 27 april, ladusvala 4 maj, drillsnäppa 5 maj, gök 6 maj, fiskgjuse 8 maj, svarthätta 9 maj, trädpiplärka och grönsångare 10 maj samt buskskvätta och trädgårdssångare 15 maj. Bengt Mossberg såg en drillsnäppa i Molkom den 1 maj. Kjell och Sven-Åke i Järnskog såg svart-vit flugsnappare den 27 april och ladusvala den 6 maj.

Rapportera fåglar till: fagelvar@outlook.com. Meddela namn, art, datum, plats, antal samt gärna telefonnummer. Karl Hammar från KOF tar emot dina uppgifter.

Svarthättan och trädgårdssångaren börjar nu sjunga ikapp i den gröna grönskan. Och tornseglarna har intagit skyarna. Många arter har sedan en tid hungriga ungar i sina bon. Lite senare är det dags för koltrasten att läggen en kull till.

Periodens raritet är en småtrapp som kunde ses några dagar vid Ullvettern utanför Storfors i slutet på april. Det är andra gången som den sällsynta fågeln har observerats i Värmland.

Här är rapporter från läsarna:

Ulla-Britta Nisses i Ekenäs på Värmlandsnäs hörde lövsångare den 24 april och svart-vit flugsnappare den 27 april. Kerstin Nord såg en ringtrast i Sälboda utanför Arvika den 24 april. Lena Elofsson rapporterar om svart-vit flugsnappare på Segerstad den 26 april. Anders Juteryd rapporterar från Segerstad flera arter. Lövsångare den 26 april, svartvit flugsnappare 27 april, ladusvala 4 maj, drillsnäppa 5 maj, gök 6 maj, fiskgjuse 8 maj, svarthätta 9 maj, trädpiplärka och grönsångare 10 maj samt buskskvätta och trädgårdssångare 15 maj. Bengt Mossberg såg en drillsnäppa i Molkom den 1 maj. Kjell och Sven-Åke i Järnskog såg svart-vit flugsnappare den 27 april och ladusvala den 6 maj.

Rapportera fåglar till: fagelvar@outlook.com. Meddela namn, art, datum, plats, antal samt gärna telefonnummer. Karl Hammar från KOF tar emot dina uppgifter.