2015-04-15 06:00

2015-04-15 06:00

Nyanlända ska få vårdpraktik

LANDSTINGET: I väntan på legitimation

Läkare och sjuksköterskor som fått uppehållstillstånd eller söker asyl erbjuds praktik inom vården.

Vårdpraktiken är sex veckor lång och sker parallellt med undervisningen i svenska.

– Vi startade vid årsskiftet. Just nu har vi fem praktikanter och flera är på väg in, säger Annica Lidén, personalchef på landstinget.

Arbetsuppgifter

Syftet är att ge en inblick i den svenska sjukvården.

– De får en möjlighet att komma in i miljön i väntan på sin legitimation. Vi bidrar till att de upprätthåller kompetensen.

– Vi får också möjlighet att presentera oss som arbetsgivare. Vi behöver bredda vår rekryteringsbas.

Praktikanterna, oftast läkare eller sjuksköterskor, får utföra arbetsuppgifter som sjukvårdsbiträde eller undersköterska.

Vad händer efter praktiken?

– Vi fortsätter att hålla kontakten med dem som varit hos oss. När de har sin legitimation kan de söka tjänster inom landstinget, säger Annica Lidén.

Det är socialstyrelsen som beslutar om svensk yrkeslegitimation.

Vårdpraktiken är sex veckor lång och sker parallellt med undervisningen i svenska.

– Vi startade vid årsskiftet. Just nu har vi fem praktikanter och flera är på väg in, säger Annica Lidén, personalchef på landstinget.

Arbetsuppgifter

Syftet är att ge en inblick i den svenska sjukvården.

– De får en möjlighet att komma in i miljön i väntan på sin legitimation. Vi bidrar till att de upprätthåller kompetensen.

– Vi får också möjlighet att presentera oss som arbetsgivare. Vi behöver bredda vår rekryteringsbas.

Praktikanterna, oftast läkare eller sjuksköterskor, får utföra arbetsuppgifter som sjukvårdsbiträde eller undersköterska.

Vad händer efter praktiken?

– Vi fortsätter att hålla kontakten med dem som varit hos oss. När de har sin legitimation kan de söka tjänster inom landstinget, säger Annica Lidén.

Det är socialstyrelsen som beslutar om svensk yrkeslegitimation.