2015-04-13 11:00

2015-04-13 11:01

"Vi vet att vi ligger högt"

FILIPSTAD: Krävs förändringar i nationella systemet, menar kommunalrådet

Högt flyktingmottagande kommer gynna kommunerna och landet på lång sikt – men på kort sikt uppstår problem om inte fler kommuner tar ansvar.
Det menar Per Gruvberger (S), kommunalråd i Filipstads kommun.

Filipstads tar emot flest invandrare i Värmland i förhållande till kommunens invånarantal. I hela Sverige kommer de på en sjundeplats.

– Ja, det var inget nytt. Vi vet att vi ligger högt, säger kommunalrådet Per Gruvberger (S) och fortsätter:

– Utifrån det har vi mycket kontakt på både regional och nationell nivå för att det ska funka på ett så bra sätt som möjligt.

Större ansvar

Per Gruvberger har tidigare påpekat att fler kommuner måste ta ett större ansvar i flyktingfrågan.

Miklos rapport visar också att så är fallet. År 2012 var det 73 kommuner som hade en inflyttning av flyktingar som motsvarade Sverigesnittet. 2014 var det 120 kommuner.

Känns det som det går åt rätt håll?

– Det tycker jag, men det är viktigt att man fortfarande inser att det är ett nationellt ansvar. Och då måste det finnas system som är kostnadsneutrala, vilket det inte finns fullt ut i dag, säger Gruvberger.

Ökad försörjningsbörda

Han pekar bland annat på att bostadssituationen ser olika ut i kommunerna och att det tar olika lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det kommer aldrig bli lika för alla kommuner, det får man leva med. Men då måste det finnas andra system som väger upp. Det krävs förändringar i det nationella systemet, säger Per Gruvberger.

Miklos rapport menar att kommuner med lågt flyktingmottagande kommer få problem i framtiden. Snittåldern ökar och då ökar försörjningsbördan.

Filipstads kommun, som tar ett stort ansvar, kommer få en lägre försörjningsbörda.

Även Per Gruvberger tror att ett högt flyktingmottagande kommer gynna kommunerna och Sverige i framtiden.

– Det tror jag. På lång sikt så är det så. Men då krävs ett gemensamt ansvar för alla initiala kostnader. För på kort sikt kan det uppstå problem på lokal nivå, om man inte hittar nationella system, säger Gruvberger.

Några särskilda lösningar du vill se?

– Etableringsersättningen bör bli längre. Och det måste finnas resurser så vi kan ta tillvara på den utbildning som de nyanlända har.

”Tycker om Filipstad”

25-årige Adow Mahamad är en av alla flyktingar som anlände till Filipstads kommun under 2014. Han bor i Nykroppa och trivs bra.

– Jag tycker om Filipstad och alla människor här. Jag får den hjälp jag behöver, säger han.

Han kommer från Somalia och har varit i Sverige i drygt sex månader. Drömmen är att komma ut i arbete så snabbt som möjligt.

– Jag var rörmockare förut. Jag vill jobba med det här också, säger Adow Mahamad.

Filipstads tar emot flest invandrare i Värmland i förhållande till kommunens invånarantal. I hela Sverige kommer de på en sjundeplats.

– Ja, det var inget nytt. Vi vet att vi ligger högt, säger kommunalrådet Per Gruvberger (S) och fortsätter:

– Utifrån det har vi mycket kontakt på både regional och nationell nivå för att det ska funka på ett så bra sätt som möjligt.

Större ansvar

Per Gruvberger har tidigare påpekat att fler kommuner måste ta ett större ansvar i flyktingfrågan.

Miklos rapport visar också att så är fallet. År 2012 var det 73 kommuner som hade en inflyttning av flyktingar som motsvarade Sverigesnittet. 2014 var det 120 kommuner.

Känns det som det går åt rätt håll?

– Det tycker jag, men det är viktigt att man fortfarande inser att det är ett nationellt ansvar. Och då måste det finnas system som är kostnadsneutrala, vilket det inte finns fullt ut i dag, säger Gruvberger.

Ökad försörjningsbörda

Han pekar bland annat på att bostadssituationen ser olika ut i kommunerna och att det tar olika lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det kommer aldrig bli lika för alla kommuner, det får man leva med. Men då måste det finnas andra system som väger upp. Det krävs förändringar i det nationella systemet, säger Per Gruvberger.

Miklos rapport menar att kommuner med lågt flyktingmottagande kommer få problem i framtiden. Snittåldern ökar och då ökar försörjningsbördan.

Filipstads kommun, som tar ett stort ansvar, kommer få en lägre försörjningsbörda.

Även Per Gruvberger tror att ett högt flyktingmottagande kommer gynna kommunerna och Sverige i framtiden.

– Det tror jag. På lång sikt så är det så. Men då krävs ett gemensamt ansvar för alla initiala kostnader. För på kort sikt kan det uppstå problem på lokal nivå, om man inte hittar nationella system, säger Gruvberger.

Några särskilda lösningar du vill se?

– Etableringsersättningen bör bli längre. Och det måste finnas resurser så vi kan ta tillvara på den utbildning som de nyanlända har.

”Tycker om Filipstad”

25-årige Adow Mahamad är en av alla flyktingar som anlände till Filipstads kommun under 2014. Han bor i Nykroppa och trivs bra.

– Jag tycker om Filipstad och alla människor här. Jag får den hjälp jag behöver, säger han.

Han kommer från Somalia och har varit i Sverige i drygt sex månader. Drömmen är att komma ut i arbete så snabbt som möjligt.

– Jag var rörmockare förut. Jag vill jobba med det här också, säger Adow Mahamad.