2015-04-08 06:00

2015-04-08 06:00

Litet höghus på Sundsta

KARLSTAD: 16 våningar blir fem

Det blir bara ett litet höghus på Sundsta.
Karlstadshus måste banta det planerade 16 våningar höga huset till ”omkring fem”.

– Vi är inte emot höga hus. Men de ska ligga på rätt ställe. Inte i ett villaområde, säger kommunalrådet Niklas Wikström (FP).

– Ett så högt bygge skulle innebära stora konsekvenser för många enskilda kringboende. Vi skulle nog få pisk i högre instanser om vi sa ja till det, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Karlstadshus ursprungliga förslag var ett 16 våningar högt hus på Brogatan, intill brofästet på Sundstasidan. Det gjordes om för att bli ge ett smäckrare intryck, fortfarande i en huskropp men i två höjder, 16 respektive elva våningar med sammanlagt 78 lägenheter.

Nu när förslaget till den nya detaljplanen reviderats om, talar man om att tillåta att nybygget blir ”omkring fem våningar”.

Hela majoriteten står bakom det nya förslaget som behandlas på onsdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Det är en anpassning till den övriga bebyggelsen i området, även om den i huvudsak består av 1,5 och tvåplanshus samt trevåningshusen längs Brogatan.

– Vi är inte emot höga hus. Men de ska ligga på rätt ställe. Inte i ett villaområde, säger kommunalrådet Niklas Wikström (FP).

– Ett så högt bygge skulle innebära stora konsekvenser för många enskilda kringboende. Vi skulle nog få pisk i högre instanser om vi sa ja till det, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Karlstadshus ursprungliga förslag var ett 16 våningar högt hus på Brogatan, intill brofästet på Sundstasidan. Det gjordes om för att bli ge ett smäckrare intryck, fortfarande i en huskropp men i två höjder, 16 respektive elva våningar med sammanlagt 78 lägenheter.

Nu när förslaget till den nya detaljplanen reviderats om, talar man om att tillåta att nybygget blir ”omkring fem våningar”.

Hela majoriteten står bakom det nya förslaget som behandlas på onsdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Det är en anpassning till den övriga bebyggelsen i området, även om den i huvudsak består av 1,5 och tvåplanshus samt trevåningshusen längs Brogatan.