2015-03-25 06:00

2015-03-25 06:00

Verktyg för globalt hållbar framtid

KARLSTAD. Life Academy gör skillnad

Konferensrummets väggar är tapetserade med gruppfoton på kursdeltagare från hela världen. Över tusen personer från olika utvecklingsländer har utbildats av Karlstadsföretaget Life Academy allt sedan starten för 20 år sedan.

Det Life Academy säljer är kunskap och verktyg för en globalt hållbar framtid åt oss alla.

– Vi jobbar för långsiktiga förändringar och då är samarbete och utbildning två nyckelbegrepp. Det händer visserligen mycket här hemma vad gäller hållbar utveckling. Men vårt fokus, eller nisch, är utvecklingsländer, säger Marlene Gustavsson nybliven vd för Life Academy, när vi träffas på kontoret i Inre hamn, där åtta anställda i dag har sin bas.

Ville vidare

Företaget, som i år firar 20-årsjubileum, grundades av Lars Hallén som har ett förflutet som chef för Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéer. Han ville utnyttja sitt globala nätverk, sin kunskap och sina erfarenheter till att jobba vidare för positiva förändringar i världen. Hallén är fortsatt en aktiv ägare, men då han vid nyåret klev av från vd-posten fick Marlene Gustavsson ta vid.

Marlene, som i grunden är kemist med inriktning på biokemi, hade då redan arbetat i tre år på Life Academy.

– Jag har alltid haft en fot kvar här i Karlstad ända sedan jag pluggade på universitetet. Innan jag kom hit jobbade jag bland annat med farliga ämnen Jag jobbade med just miljöfrågor på Sjöfartsverket om man ska vara petig) på MSB. Jag gjorde även en nationell strategi för skydd av samhällsviktig (inte samhällsfarlig) verksamhet. Att utgå från en större helhet var en intressant uppgift som gav mersmak.

Vill förändring

Life Academy har alltså som mål att starta förändringsprocesser i utvecklingsländerna, mot en ökad hållbarhet. Verksamheten har just nu två fokusområden: Energi och ICT. Centrala frågor är energieffektivisering och förnyelsebar energi. På IT-sidan ses den tekniska utvecklingen med exempelvis den explosionsartade ökade användningen av mobiltelefoner i utvecklingsländerna, som en enorm potential i den nödvändiga omställningsprocessen.

– Det handlar om lärande, om ökad förståelse för problematiken och hur man ska förhålla sig till de här frågorna.

Sida upphandlar

Life Academy's uppdrag kommer oftast från Sida som är huvudfinansiär av de omfattande ITP-programmen. Man kan därför säga att verksamheten i praktiken är en del i det svenska biståndet. De 25 deltagarna i en grupp kommer från olika, av Sida prioriterade, länder. Ett program är 1,5 år långt, men förlängs ofta i omgångar. Nyligen avslutades en kurs om vindkraft som har löpt med ett antal program över fem år.

Life Academy's uppdrag kommer oftast från Sida som är huvudfinansiär av de omfattande ITP-programmen. Man kan därför säga att verksamheten i praktiken är en del i det svenska biståndet. De 25 deltagarna i en grupp kommer från olika, av Sida prioriterade, länder. Ett program är 1,5 år långt. Nyligen avslutades en kurs om vindkraft som har löpt med ett antal program över fem år.

– Deltagarna väljs ut noggrant. De är alla någon form av beslutsfattare, och ska som deltagare i utbildningsprogrammet genomföra ett förändringsprojekt i sin organisation,

Gillar Karlstad

Deltagarna utbildas på distans men även på plats i Karlstad. Det är workshops och studiebesök. Under tiden jobbar man vidare med sitt projekt på hemmaplan. Avslutningsvis åker hela gruppen någonstans i världen för att utbyta erfarenheter kring sina projekt och titta på framgångsrika förändringar som genomförts, till exempel till Bangladesh dit deltagarna åker för att studera deras utbyggnad av ICT i landets skolor.

– Vi har haft över tusen kursdeltagare genom åren. Varje gång en grupp kommer till Karlstad stannar de i drygt tre veckor. Vi förmedlar många kontakter mellan det värmländska näringslivet och många utvecklingsländer. Dessutom skulle jag uppskatta att vi bidrar med 3 000 hotellnätter årligen i Karlstad. Men roligast är att våra deltagare verkar trivas så bra här!

– Och ja, vi vet att vi gör nytta! Vi drar vårt strå till stacken för en hållbar utveckling på vår gemensamma planet, avslutar Marlene Gustavsson.

Det Life Academy säljer är kunskap och verktyg för en globalt hållbar framtid åt oss alla.

– Vi jobbar för långsiktiga förändringar och då är samarbete och utbildning två nyckelbegrepp. Det händer visserligen mycket här hemma vad gäller hållbar utveckling. Men vårt fokus, eller nisch, är utvecklingsländer, säger Marlene Gustavsson nybliven vd för Life Academy, när vi träffas på kontoret i Inre hamn, där åtta anställda i dag har sin bas.

Ville vidare

Företaget, som i år firar 20-årsjubileum, grundades av Lars Hallén som har ett förflutet som chef för Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéer. Han ville utnyttja sitt globala nätverk, sin kunskap och sina erfarenheter till att jobba vidare för positiva förändringar i världen. Hallén är fortsatt en aktiv ägare, men då han vid nyåret klev av från vd-posten fick Marlene Gustavsson ta vid.

Marlene, som i grunden är kemist med inriktning på biokemi, hade då redan arbetat i tre år på Life Academy.

– Jag har alltid haft en fot kvar här i Karlstad ända sedan jag pluggade på universitetet. Innan jag kom hit jobbade jag bland annat med farliga ämnen Jag jobbade med just miljöfrågor på Sjöfartsverket om man ska vara petig) på MSB. Jag gjorde även en nationell strategi för skydd av samhällsviktig (inte samhällsfarlig) verksamhet. Att utgå från en större helhet var en intressant uppgift som gav mersmak.

Vill förändring

Life Academy har alltså som mål att starta förändringsprocesser i utvecklingsländerna, mot en ökad hållbarhet. Verksamheten har just nu två fokusområden: Energi och ICT. Centrala frågor är energieffektivisering och förnyelsebar energi. På IT-sidan ses den tekniska utvecklingen med exempelvis den explosionsartade ökade användningen av mobiltelefoner i utvecklingsländerna, som en enorm potential i den nödvändiga omställningsprocessen.

– Det handlar om lärande, om ökad förståelse för problematiken och hur man ska förhålla sig till de här frågorna.

Sida upphandlar

Life Academy's uppdrag kommer oftast från Sida som är huvudfinansiär av de omfattande ITP-programmen. Man kan därför säga att verksamheten i praktiken är en del i det svenska biståndet. De 25 deltagarna i en grupp kommer från olika, av Sida prioriterade, länder. Ett program är 1,5 år långt, men förlängs ofta i omgångar. Nyligen avslutades en kurs om vindkraft som har löpt med ett antal program över fem år.

Life Academy's uppdrag kommer oftast från Sida som är huvudfinansiär av de omfattande ITP-programmen. Man kan därför säga att verksamheten i praktiken är en del i det svenska biståndet. De 25 deltagarna i en grupp kommer från olika, av Sida prioriterade, länder. Ett program är 1,5 år långt. Nyligen avslutades en kurs om vindkraft som har löpt med ett antal program över fem år.

– Deltagarna väljs ut noggrant. De är alla någon form av beslutsfattare, och ska som deltagare i utbildningsprogrammet genomföra ett förändringsprojekt i sin organisation,

Gillar Karlstad

Deltagarna utbildas på distans men även på plats i Karlstad. Det är workshops och studiebesök. Under tiden jobbar man vidare med sitt projekt på hemmaplan. Avslutningsvis åker hela gruppen någonstans i världen för att utbyta erfarenheter kring sina projekt och titta på framgångsrika förändringar som genomförts, till exempel till Bangladesh dit deltagarna åker för att studera deras utbyggnad av ICT i landets skolor.

– Vi har haft över tusen kursdeltagare genom åren. Varje gång en grupp kommer till Karlstad stannar de i drygt tre veckor. Vi förmedlar många kontakter mellan det värmländska näringslivet och många utvecklingsländer. Dessutom skulle jag uppskatta att vi bidrar med 3 000 hotellnätter årligen i Karlstad. Men roligast är att våra deltagare verkar trivas så bra här!

– Och ja, vi vet att vi gör nytta! Vi drar vårt strå till stacken för en hållbar utveckling på vår gemensamma planet, avslutar Marlene Gustavsson.

Förkortningar

Sida - Swedish International Development Cooperation Agency

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

UD - Utrikesdepartementet

ITP - International Training Programs

ICT - Information and Communication Technology

Källa: