2015-03-25 06:00

2015-03-25 06:00

Brukschefen satt med i kommunalnämnden

GRUMS. Partipolitiskt obundet mandat

- Visst kändes det lite märkligt att dåvarande chefen för Gruvöns bruk, Tryggve Bergek, fanns med i kommunalnämnden på ett partipolitiskt obundet mandat, men det kanske ändå var så att han satt där både som brukschef och representant för ett borgerligt parti.

Det säger Frank Lassen, (S), som i många år ledde det politiska arbetet i Grums kommun.

- Vi tyckte nog lite till mans att det var bra att Tryggve Bergek fanns med i politiska arbetet. 

Frank Lassen hävdar att kommunen alltid haft bra kommunikation med cheferna för Gruvöns bruk.

- Man skall komma ihåg att Gruvön en gång i världen hade över 2 000 anställda. Alla brukscheferna har lagt vinn om att bra samarbete med kommunen, men det bästa samarbetet hade vi nog med Hans Larsen.

Djuphamn

En fråga som fortfarande ligger och gror i Frank Lassens huvud är planerna på en stor djuphamn utanför Gruvöns bruk.

- Jag förstår inte att länsmyndigheterna och skogsindustrierna försatte den chansen.

Frank Lassen bekräftar det långlivade ryktet att Anders Wall under sin tid som huvudägare i Billerud och Uddeholm lär ha sagt att han tänkte medverka till en stor investering i en ny pappersmaskin vid bruket. Han talade också om ett långsiktigt ägande.

- Men så blev det inte. Han sålde aktierna till Stora Kopparberg. Först kallades nedfarten från E 18 mot bruket för ” Wall Street”, men nu blev det i stället ”Golgata”.

Den inbyggda verkstadsutbildningen vid Gruvöns bruk medförde också att det skapades en kommunal gymnasieutbildning i verkstadsteknik.

- Detta är ett ytterligare exempel på samarbetet mellan kommunen och bruket.

Stark jämförelse

Om bruket hade lagts ned under 1970-talet skulle det för Grums kommun ha inneburit en lika stor smäll som att Volvo och varvsindustrin i Göteborg hade lagts ned.

Tillväxtenhet

När bruket hade 2 000 anställda uppgick befolkningen i Grums kommun till 11 000 personer. I dag har kommunen 8 955 invånare.

- Det här betyder att vi måste lägga på ett extra kol och skapa tillväxt. Vi kommer att starta upp en tillväxtenhet där målsättningen är att skapa många fler småföretag. Ett är säkert. Gruvöns bruk kommer inte att anställa fler personer. Åtminstone inte i den författning bruket befinner sig i dagsläget, säger Leif Haraldsson, (S), kommunalråd i Grums kommun.

Bred kontakt

Han är mycket förhoppningsfull inför arbetet i tillväxtenheten.

- Samtidigt har jag en bred kontakt med bruksledningen. Det känns bra att ha det på det sättet.

Vad tror du om framtiden för Gruvöns bruk?

- Jag tror på en ljus framtid. Bruket arbetar inom området förpackningspapper och förväntas få god lönsamhet.

 

 

Det säger Frank Lassen, (S), som i många år ledde det politiska arbetet i Grums kommun.

- Vi tyckte nog lite till mans att det var bra att Tryggve Bergek fanns med i politiska arbetet. 

Frank Lassen hävdar att kommunen alltid haft bra kommunikation med cheferna för Gruvöns bruk.

- Man skall komma ihåg att Gruvön en gång i världen hade över 2 000 anställda. Alla brukscheferna har lagt vinn om att bra samarbete med kommunen, men det bästa samarbetet hade vi nog med Hans Larsen.

Djuphamn

En fråga som fortfarande ligger och gror i Frank Lassens huvud är planerna på en stor djuphamn utanför Gruvöns bruk.

- Jag förstår inte att länsmyndigheterna och skogsindustrierna försatte den chansen.

Frank Lassen bekräftar det långlivade ryktet att Anders Wall under sin tid som huvudägare i Billerud och Uddeholm lär ha sagt att han tänkte medverka till en stor investering i en ny pappersmaskin vid bruket. Han talade också om ett långsiktigt ägande.

- Men så blev det inte. Han sålde aktierna till Stora Kopparberg. Först kallades nedfarten från E 18 mot bruket för ” Wall Street”, men nu blev det i stället ”Golgata”.

Den inbyggda verkstadsutbildningen vid Gruvöns bruk medförde också att det skapades en kommunal gymnasieutbildning i verkstadsteknik.

- Detta är ett ytterligare exempel på samarbetet mellan kommunen och bruket.

Stark jämförelse

Om bruket hade lagts ned under 1970-talet skulle det för Grums kommun ha inneburit en lika stor smäll som att Volvo och varvsindustrin i Göteborg hade lagts ned.

Tillväxtenhet

När bruket hade 2 000 anställda uppgick befolkningen i Grums kommun till 11 000 personer. I dag har kommunen 8 955 invånare.

- Det här betyder att vi måste lägga på ett extra kol och skapa tillväxt. Vi kommer att starta upp en tillväxtenhet där målsättningen är att skapa många fler småföretag. Ett är säkert. Gruvöns bruk kommer inte att anställa fler personer. Åtminstone inte i den författning bruket befinner sig i dagsläget, säger Leif Haraldsson, (S), kommunalråd i Grums kommun.

Bred kontakt

Han är mycket förhoppningsfull inför arbetet i tillväxtenheten.

- Samtidigt har jag en bred kontakt med bruksledningen. Det känns bra att ha det på det sättet.

Vad tror du om framtiden för Gruvöns bruk?

- Jag tror på en ljus framtid. Bruket arbetar inom området förpackningspapper och förväntas få god lönsamhet.