2015-03-20 11:33

2015-03-20 11:33

Värmländska treåringar har bästa tänderna i Sverige

VÄRMLAND

Det visar en ny rapport om barns liv och hälsa i Värmland.

Hur mår barn och ungdomar i Värmland? Den frågan får många svar i en omfattande rapport som tagits fram i samarbete mellan landstinget i Värmland och Karlstads universitet.

Några positiva resultat:

• Värmland har lägst dödlighet bland nyfödda i hela Sverige.

• Över 98 procent av barnen är vaccinerade mot mässling, röda hund och påssjuka.

• År 2011 var 97 procent av treåringarna kariesfria.

Negativa slutsatser:

• Självmord hos unga män och självskadebeteende hos unga kvinnor är vanligare i Värmland.

• Övervikt och fetma bland barn i Värmland är högre än i övriga Sverige.

• Gravida kvinnor röker, snusar, dricker alkohol och är oftare överviktiga än riksgenomsnittet.

Enligt rapporten mår värmländska barn totalt sett varken bättre eller sämre än barn i övriga Sverige.

Hur mår barn och ungdomar i Värmland? Den frågan får många svar i en omfattande rapport som tagits fram i samarbete mellan landstinget i Värmland och Karlstads universitet.

Några positiva resultat:

• Värmland har lägst dödlighet bland nyfödda i hela Sverige.

• Över 98 procent av barnen är vaccinerade mot mässling, röda hund och påssjuka.

• År 2011 var 97 procent av treåringarna kariesfria.

Negativa slutsatser:

• Självmord hos unga män och självskadebeteende hos unga kvinnor är vanligare i Värmland.

• Övervikt och fetma bland barn i Värmland är högre än i övriga Sverige.

• Gravida kvinnor röker, snusar, dricker alkohol och är oftare överviktiga än riksgenomsnittet.

Enligt rapporten mår värmländska barn totalt sett varken bättre eller sämre än barn i övriga Sverige.