2015-03-19 06:00

2015-03-19 06:00

Tillväxtmotorn startade i Årjäng

NÄRINGSLIV: Extern hjälp ska sätta fart på småföretag

Att ta in extern kompetens kan vara avgörande för att få fart på affärerna i små företag. Finns det sen en lokal affärsbank på orten är förutsättningarna ännu bättre. Det är utgångspunkten för projektet Tillväxtmotorn som nu rullat i gång. Första anhalt var Årjäng.

Stiftelsen Inova, som är huvudman för Tillväxtmotorn, har redan genomfört en första omgång av projektet. Under tio månader fick tio företag hjälp av externa rådgivare via projektet, och resultatet var mycket positivt. Tillväxtverket lyfter i sin egen tidning fram projektet som ett av de mest lyckade i sitt slag. Nu går projektet vidare, och nu är det 20 värmländska bolag som ska fås att växa.

Fyra externa i varje

Under tre år ska tio kvinnor och tio män få hjälp att bli mer effektiva och lönsamma genom att varje företagare får rådgivning av fyra utomstående företagare från det privata näringslivet.

– Rådgivarna ska vara sådana som själva gjort resan och som vet hur det känns att stå på toppen, och hur det är att vara nere på botten, säger projektledaren Anette Rhudin på Inova.

Nu involveras även kommunernas näringslivsenheter och de lokala affärsbankerna i projektet. I Årjäng är det Westra Wermlands sparbank som står för stödet. Banken har uttalat att man gärna bidrar eftersom både banken och invånarna är beroende av fler företag som skapar arbetstillfällen och tillväxt.

Enligt Anette Rhudin är en av vinsterna med att få extern hjälp att småföretagaren tvingas ta tag i gamla surdegar som man inte orkat med tidigare. Många behöver också hjälp med att prioritera och koncentrera sig på det man tjänar pengar på.

– I Sverige är vi bäst i Europa på att starta företag, men vi är sämst i Europa på att få dem att växa. De nya företagarna behöver hjälp med att bli mer affärsmässiga och professionella, och det får de i Tillväxtmororn, säger Anette Rhudin.

Stiftelsen Inova, som är huvudman för Tillväxtmotorn, har redan genomfört en första omgång av projektet. Under tio månader fick tio företag hjälp av externa rådgivare via projektet, och resultatet var mycket positivt. Tillväxtverket lyfter i sin egen tidning fram projektet som ett av de mest lyckade i sitt slag. Nu går projektet vidare, och nu är det 20 värmländska bolag som ska fås att växa.

Fyra externa i varje

Under tre år ska tio kvinnor och tio män få hjälp att bli mer effektiva och lönsamma genom att varje företagare får rådgivning av fyra utomstående företagare från det privata näringslivet.

– Rådgivarna ska vara sådana som själva gjort resan och som vet hur det känns att stå på toppen, och hur det är att vara nere på botten, säger projektledaren Anette Rhudin på Inova.

Nu involveras även kommunernas näringslivsenheter och de lokala affärsbankerna i projektet. I Årjäng är det Westra Wermlands sparbank som står för stödet. Banken har uttalat att man gärna bidrar eftersom både banken och invånarna är beroende av fler företag som skapar arbetstillfällen och tillväxt.

Enligt Anette Rhudin är en av vinsterna med att få extern hjälp att småföretagaren tvingas ta tag i gamla surdegar som man inte orkat med tidigare. Många behöver också hjälp med att prioritera och koncentrera sig på det man tjänar pengar på.

– I Sverige är vi bäst i Europa på att starta företag, men vi är sämst i Europa på att få dem att växa. De nya företagarna behöver hjälp med att bli mer affärsmässiga och professionella, och det får de i Tillväxtmororn, säger Anette Rhudin.