2015-03-18 17:57

2015-03-18 17:57

Konsums syndabock utpekad

KARLSTAD: Hård revisorskritik mot förre ordförande

Förre ordförande Ingegärd Persson bör inte beviljas ansvarsfrihet.

Anser Konsum Värmlands revisorer.

Men de säger inget om vilket ansvar som vilar på sparkade vd:n Steve Fredriksson.

VD Steve Fredriksson säger att han kom överens med styrelsens ordförande Ingegärd Persson om att han skulle få retroaktiv löneförhöjning från tiden före den 1 april 2014.

Det förnekar Ingegärd Persson.

Full lön

Steve Fredriksson säger också att Ingegärd Persson godkände att han tog ut ersättning för tidigare inarbetad flextid under sin årslånga sjukskrivning, juli 2013 till juni 2014.

Nej, han fick bara min muntliga tillåtelse att vara frånvarande med full lön under en begränsad period 2013, säger Ingegärd Persson.

Några skriftliga avtal som visar hur det egentligen låg till har revisorerna inte lyckats hitta. De skriver:

– Motstridiga uppgifter som gör att vi inte kan ta ställning till om vd och ordförande varit försumliga och orsakat föreningen ekonomisk skada.

Kontrollerade aldrig

Däremot konstaterar de att ordförande åtminstone i månadsskiftet februari - mars 2014 kände till att vd fortsatte att få betalt under sin sjukskrivning. Hon ska ha ”vidtagit vissa åtgärder” för att utbetalningarna skulle stoppas. Men hon kontrollerade aldrig att de också stoppades.

– Hon kan därmed ha att svara för den skada föreningen kan ha åsamkats, skriver revisorerna.

Revisorerna har också uppgifter om att förvaltningsrådets ordförande Gunnar Törnqvist kände till att vd fick lön under sin sjukskivning.

Förnekar

Vilket Gunnar Törnqvist förnekar.

– Vi har olika uppfattning där och jag vill inte polemisera nu, säger Gunnar Törnqvist till NWT.

Återigen motstridiga uppgifter som gör det svårt för revisorerna att bedöma om han också varit försumlig och orsakat föreningen skada.

I december 2014 reglerade föreningen och den då sparkade vd sina mellanhavanden. Men den överenskommelsen har ingen betydelse vad gäller eventuella krav på skadestånd.

Revisorerna tillstyrker att samtliga i Konsum Värmlands nuvarande styrelse inklusive nya vd:n Tomas Sjölander ska beviljas ansvarsfrihet. Också Torbjörn Holmström, en av tre ledamöter i den gamla styrelsen.

Avstyrker

För Steve Fredriksson och förvaltningsrådets ordförande Gunnar Törnqvist varken till- eller avstyrker revisorerna ansvarsfrihet.

Sedan avslutas revisionsberättelsen:

– Vi avstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens tidigare ordförande Ingegärd Persson ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Den 8 april avgör föreningsstämman ansvarsfrågorna och tar beslut om eventuella krav på skadestånd.

NWT har förgäves sökt Ingegärd Persson för en kommentar.

VD Steve Fredriksson säger att han kom överens med styrelsens ordförande Ingegärd Persson om att han skulle få retroaktiv löneförhöjning från tiden före den 1 april 2014.

Det förnekar Ingegärd Persson.

Full lön

Steve Fredriksson säger också att Ingegärd Persson godkände att han tog ut ersättning för tidigare inarbetad flextid under sin årslånga sjukskrivning, juli 2013 till juni 2014.

Nej, han fick bara min muntliga tillåtelse att vara frånvarande med full lön under en begränsad period 2013, säger Ingegärd Persson.

Några skriftliga avtal som visar hur det egentligen låg till har revisorerna inte lyckats hitta. De skriver:

– Motstridiga uppgifter som gör att vi inte kan ta ställning till om vd och ordförande varit försumliga och orsakat föreningen ekonomisk skada.

Kontrollerade aldrig

Däremot konstaterar de att ordförande åtminstone i månadsskiftet februari - mars 2014 kände till att vd fortsatte att få betalt under sin sjukskrivning. Hon ska ha ”vidtagit vissa åtgärder” för att utbetalningarna skulle stoppas. Men hon kontrollerade aldrig att de också stoppades.

– Hon kan därmed ha att svara för den skada föreningen kan ha åsamkats, skriver revisorerna.

Revisorerna har också uppgifter om att förvaltningsrådets ordförande Gunnar Törnqvist kände till att vd fick lön under sin sjukskivning.

Förnekar

Vilket Gunnar Törnqvist förnekar.

– Vi har olika uppfattning där och jag vill inte polemisera nu, säger Gunnar Törnqvist till NWT.

Återigen motstridiga uppgifter som gör det svårt för revisorerna att bedöma om han också varit försumlig och orsakat föreningen skada.

I december 2014 reglerade föreningen och den då sparkade vd sina mellanhavanden. Men den överenskommelsen har ingen betydelse vad gäller eventuella krav på skadestånd.

Revisorerna tillstyrker att samtliga i Konsum Värmlands nuvarande styrelse inklusive nya vd:n Tomas Sjölander ska beviljas ansvarsfrihet. Också Torbjörn Holmström, en av tre ledamöter i den gamla styrelsen.

Avstyrker

För Steve Fredriksson och förvaltningsrådets ordförande Gunnar Törnqvist varken till- eller avstyrker revisorerna ansvarsfrihet.

Sedan avslutas revisionsberättelsen:

– Vi avstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens tidigare ordförande Ingegärd Persson ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Den 8 april avgör föreningsstämman ansvarsfrågorna och tar beslut om eventuella krav på skadestånd.

NWT har förgäves sökt Ingegärd Persson för en kommentar.