2015-03-11 13:21

2015-03-11 13:21

Amorteringskrav på nya bolån

Det blir amorteringskrav på nya bolån, enligt ett förslag från Finansinspektionen (FI). Ett nytt lån på 3 miljoner kronor måste amorteras med 60 000 kronor per år.

FI föreslår att nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent ska amorteras ned med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. När lånegraden sjunkit under 70 procent ska lånen amorteras ned med minst 1 procent per år.

Amorteringskravet ska gälla för alla nya lån från och med den 1 augusti 2015, föreslår Finansinspektionen (FI).

Gäller inte vid bankbyte

Att FI vill införa amorteringskrav enligt den här modellen är känt sedan tidigare. Nu har myndigheten specificerat hur detaljerna kommer att se ut, och vad som ska räknas som ett nytt bolån. Enligt FI är ett nytt bolån när man tar ett lån för att köpa en bostad, men också om man tar ett nytt lån eller utökar de befintliga för att bekosta reparationer. Amorteringskravet gäller då endast det utökade lånet. Kravet ska däremot inte gälla om man bara vill byta bank.

– Man kan direkt konstatera att det gör det ännu mer bekymmersamt för gruppen unga vuxna som redan i dag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Men det drabbar även människor som blivit arbetslösa. När jobben försvinner på orter där bostadspriserna är lägre och man skyndsamt måste flytta till tillväxtorter där priserna är högre så blir det stora kostnader, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Bra med tydlighet

– Den positiva delen av förslaget är att reglerna blir tydliga och konsumenter värdesätter tydlighet. Det har varit osäkra signaler under ganska lång tid vad som ska gälla, fortsätter hon.

Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. En omvärdering kan också få göras om det "skett en avsevärd värdeförändring av bostaden" på grund av en omfattande ombyggnad eller renovering. Att bygga en balkong eller renovera badrum och kök ingår inte i det.

Möjliga undantag

Det ska finnas möjlighet för bolåneföretagen att göra undantag från amorteringskraven för enskilda hushåll under en begränsad tid, om det finns särskilda skäl till det. Det kan till exempel handla om dödsfall i familjen eller arbetslöshet.

Förslaget ska nu ut på remiss.

  • TT

FI föreslår att nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent ska amorteras ned med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. När lånegraden sjunkit under 70 procent ska lånen amorteras ned med minst 1 procent per år.

Amorteringskravet ska gälla för alla nya lån från och med den 1 augusti 2015, föreslår Finansinspektionen (FI).

Gäller inte vid bankbyte

Att FI vill införa amorteringskrav enligt den här modellen är känt sedan tidigare. Nu har myndigheten specificerat hur detaljerna kommer att se ut, och vad som ska räknas som ett nytt bolån. Enligt FI är ett nytt bolån när man tar ett lån för att köpa en bostad, men också om man tar ett nytt lån eller utökar de befintliga för att bekosta reparationer. Amorteringskravet gäller då endast det utökade lånet. Kravet ska däremot inte gälla om man bara vill byta bank.

– Man kan direkt konstatera att det gör det ännu mer bekymmersamt för gruppen unga vuxna som redan i dag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Men det drabbar även människor som blivit arbetslösa. När jobben försvinner på orter där bostadspriserna är lägre och man skyndsamt måste flytta till tillväxtorter där priserna är högre så blir det stora kostnader, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Bra med tydlighet

– Den positiva delen av förslaget är att reglerna blir tydliga och konsumenter värdesätter tydlighet. Det har varit osäkra signaler under ganska lång tid vad som ska gälla, fortsätter hon.

Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. En omvärdering kan också få göras om det "skett en avsevärd värdeförändring av bostaden" på grund av en omfattande ombyggnad eller renovering. Att bygga en balkong eller renovera badrum och kök ingår inte i det.

Möjliga undantag

Det ska finnas möjlighet för bolåneföretagen att göra undantag från amorteringskraven för enskilda hushåll under en begränsad tid, om det finns särskilda skäl till det. Det kan till exempel handla om dödsfall i familjen eller arbetslöshet.

Förslaget ska nu ut på remiss.

  • TT