2015-03-10 06:00

2015-03-10 06:00

Rederichefen hoppas på utbyggda slussar

Karlstadrederiet Ahlmarks koncernchef har en positiv grundsyn på framtiden. Men han ser två stora orosmoln. Slussarna i Trollhätte kanal och den planerade bron över Göta älv i Göteborg.

Utan fungerande sjötransporter från Karlstad till Göteborg kan inte Valmet exportera sina stora yankee-cylindrar som fraktas över hela världen. Valmet är bara ett av företagen som just nu väntar på två avgöranden.

Ett rättsligt som avgör om den nya bron över Göta älv får byggas. Den planerade bron är för låg för många av transportfartygen som är på väg till och från Vänern. Bron ska kunna öppnas, men stoppen ger tidsförluster som betyder konkurrensnackdelar för de värmländska företagen som fraktar gods på det här sättet. Det andra avgörandet som industrin runt Vänern väntar på är Trafikverkets utredning om vad som ska hända med slussarna i Trollhätte kanal. De byggdes 1916 och är slitna, och för små för dagens behov.

Ahlmarks, som fraktar 335 000 ton gods på Vänern per år, har nyligen bildat ett nytt bolag tillsammans med Thunbolagen och VT-group, för att starta en ny transportverksamhet med pråmar som ska gå bland annat mellan Karlstad och Kristinehamn. Och trots industrinedläggningarna som ägt rum i regionen genom historien har mängden fraktat gods inte minskat, utan hållit sig ganska konstant över åren.

– Vi har funnits i 168 år. Det gör man inte om man inte agerar långsiktigt. Vi startade en gång genom att en person hade en dröm, och vi drömmer fortfarande. Vi fokuserar på möjligheterna, säger vd:n och koncernchefen Håkan Thorell.

När det gäller drömmar är det framför allt en hög bro och nya slussar han tänker på.

– Det stora dilemmat är att olika intressen står emot varandra i Göteborg. Jag förstår varför de vill bygga bron. En högre bro skulle ta mer mark i anspråk, mark som de vill ha för stadsexpoatering. Frågan är föremål för rättsprocess och vad utgången än blir kommer det att bli bra att veta vad vi har att rätta oss efter.

Uttjänta 2030

När det gäller slussarna i Trollhätte kanal är en renovering nödvändig för att de ska kunna användas över huvud taget i framtiden. 2030 kommer de att ha tjänat ut om inget görs.

Bästa personen att fråga om vad som händer med slussarna är Trafikverkets slussutredare Bertil hallman, och även han var på plats på KCCC.

Han instämde i vad flera andra hade sagt om sjöfartens roll i transportsystemet, och lyfte bland annat fram miljöfrågan där sjöfarten är mycket konkurrenskraftig.

– För att slussarna ska vara lönsamma ska sjöfarten kunna ta över godsandelar från de andra transportslagen och det bedömer vi att den kan göra, sa Bertil Hallman.

Samhällsekonomisk lönsamhet finns det alltså, men frågan är hur stor. 3 miljarder skulle det kosta att bygga en helt ny slussled. Nyttan av utbyggd sjöfart bedöms inte vara så stor att en sådan investering är motiverad. Så alternativen som återstår är renovering/utbyggnad inom befintlig led, eller att ingenting alls görs och att slussarna blir historia. Det senare alternativet skulle innebära slutet för Valmets yankee-cylindrar.

 

Utan fungerande sjötransporter från Karlstad till Göteborg kan inte Valmet exportera sina stora yankee-cylindrar som fraktas över hela världen. Valmet är bara ett av företagen som just nu väntar på två avgöranden.

Ett rättsligt som avgör om den nya bron över Göta älv får byggas. Den planerade bron är för låg för många av transportfartygen som är på väg till och från Vänern. Bron ska kunna öppnas, men stoppen ger tidsförluster som betyder konkurrensnackdelar för de värmländska företagen som fraktar gods på det här sättet. Det andra avgörandet som industrin runt Vänern väntar på är Trafikverkets utredning om vad som ska hända med slussarna i Trollhätte kanal. De byggdes 1916 och är slitna, och för små för dagens behov.

Ahlmarks, som fraktar 335 000 ton gods på Vänern per år, har nyligen bildat ett nytt bolag tillsammans med Thunbolagen och VT-group, för att starta en ny transportverksamhet med pråmar som ska gå bland annat mellan Karlstad och Kristinehamn. Och trots industrinedläggningarna som ägt rum i regionen genom historien har mängden fraktat gods inte minskat, utan hållit sig ganska konstant över åren.

– Vi har funnits i 168 år. Det gör man inte om man inte agerar långsiktigt. Vi startade en gång genom att en person hade en dröm, och vi drömmer fortfarande. Vi fokuserar på möjligheterna, säger vd:n och koncernchefen Håkan Thorell.

När det gäller drömmar är det framför allt en hög bro och nya slussar han tänker på.

– Det stora dilemmat är att olika intressen står emot varandra i Göteborg. Jag förstår varför de vill bygga bron. En högre bro skulle ta mer mark i anspråk, mark som de vill ha för stadsexpoatering. Frågan är föremål för rättsprocess och vad utgången än blir kommer det att bli bra att veta vad vi har att rätta oss efter.

Uttjänta 2030

När det gäller slussarna i Trollhätte kanal är en renovering nödvändig för att de ska kunna användas över huvud taget i framtiden. 2030 kommer de att ha tjänat ut om inget görs.

Bästa personen att fråga om vad som händer med slussarna är Trafikverkets slussutredare Bertil hallman, och även han var på plats på KCCC.

Han instämde i vad flera andra hade sagt om sjöfartens roll i transportsystemet, och lyfte bland annat fram miljöfrågan där sjöfarten är mycket konkurrenskraftig.

– För att slussarna ska vara lönsamma ska sjöfarten kunna ta över godsandelar från de andra transportslagen och det bedömer vi att den kan göra, sa Bertil Hallman.

Samhällsekonomisk lönsamhet finns det alltså, men frågan är hur stor. 3 miljarder skulle det kosta att bygga en helt ny slussled. Nyttan av utbyggd sjöfart bedöms inte vara så stor att en sådan investering är motiverad. Så alternativen som återstår är renovering/utbyggnad inom befintlig led, eller att ingenting alls görs och att slussarna blir historia. Det senare alternativet skulle innebära slutet för Valmets yankee-cylindrar.