2015-02-27 09:48

2015-02-27 09:48

Överraskande tillväxt

Den svenska BNP-tillväxten steg med 1,1 procent mellan tredje och fjärde kvartalet i fjol. På årsbasis låg tillväxttakten på 2,7 procent under fjärde kvartalet, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Tillväxten var betydligt starkare än väntat. Ekonomerna hade i snitt spått en tillväxttakt på 1,5 procent på årsbasis.

Investeringar i bostäder bidrog starkt till BNP-tillväxten. Exporten överraskade också positivt.

Hushållens konsumtion bidrog också till ökningstakten. Framför allt ökade svenskarnas konsumtion utomlands.

Samtidigt reviderar SCB upp tillväxten under de föregående kvartalen något. För helåret steg BNP totalt med 2,1 procent jämfört med 2013.

  • TT

Tillväxten var betydligt starkare än väntat. Ekonomerna hade i snitt spått en tillväxttakt på 1,5 procent på årsbasis.

Investeringar i bostäder bidrog starkt till BNP-tillväxten. Exporten överraskade också positivt.

Hushållens konsumtion bidrog också till ökningstakten. Framför allt ökade svenskarnas konsumtion utomlands.

Samtidigt reviderar SCB upp tillväxten under de föregående kvartalen något. För helåret steg BNP totalt med 2,1 procent jämfört med 2013.

  • TT