2015-02-25 06:00

2015-03-24 08:34

Sunnes tillväxtstrateg startar eget

KARLSTAD. Hon satsar på mindfulness och dialogarbete

I 11 år, undantaget ett kort mellanspel i Handelskammaren Värmland, har Anna Blomquist, Karlstad, arbetat med företagandet i Sunne kommun och den framgångsrika processen med medborgardialog. Nu tar hon steget fullt ut och blir egen företagare där medveten närvaro, Mindfulness och dialogprocessen blir bärande delar.

– Egentligen hänger det här med medveten närvaro och dialogprocessen samman. Det kände jag redan för flera år sedan, men det är först nu jag gör slag i saken och startar eget.

Anna Blomquist är utbildad sjuksköterska och civilekonom. Under de 11 åren i Sunne kommun har hon arbetat som näringslivsutvecklare, näringslivschef och på senare år som tillväxtstrateg.

– Det har varit en fantastisk resa att få jobba i Sunne kommun. En kommun där företagandet prioriteras och där man samarbetar över gränserna för att nå bästa möjliga resultat.

Den stora satsningen

Hon tror att Climate Arena blir av.

- Jag kan inte tro annat med tanke på de enorma resurser som lagts ned på projektet.

Medborgardialogen, processen som berört snart sagt alla i Sunne kommun, var ett stort projekt som totalt kostade 13 miljoner kronor. En stor del finansierades av EU.

- Jag vill hävda att projektet blev framgångsrikt. Vi gick igång dialogen överallt ute i bygderna. Detta skapade bra underlag för nytänkande och att människorna engagerade sig på olika sätt. Politikerna fick bra underlag inför sina beslut.

Nu tar Anna Blomquist med sig erfarenheterna i det egna förtaget som kort och gott fått namnet, Anna Blomquist. Det här med Mindfulness har hon haft med sig i bagaget i flera år

- Egentligen handlar bägge spåren med Mindfulness och verksamhetsutveckling om att skapa förutsättningar för människor, företag och organisationer att få tillgång till sin egen klokhet och att vara kloka tillsammans. Det finns otal bevis på att Mindfulness gör att man blir effektivare och gladare.

Mindre stress

Forskning visar också att de som deltar i processen med Mindfulnes till 37 procent upplever mindre stress.

- Detta gäller att skapa förutsättningar för en medveten, medskapande och autentisk kommunikation samt att skapa förutsättningar för hållbara relationer och arbetsplatser.

Starten för företaget kunde inte ha blivit bättre. Redan i dag har Anna Blomquist fått i gång tre grupper.

- Det är en bra samling av kvinnor och män som vill ta få del av det här med medveten närvaro och bra verksamhetsutveckling.

Jakt och mat

Hon har också startat något så exklusivt som Mindfulness Jakt och Vilt.

- Där handlar det om en medveten jakt och inte bara jakt för nöjes skull. Jakt som också är viktig för maten. I den frågan samarbetar jag med folk som arbetar med jakt och skytte samt matexperter av olika slag.

Hon har också engagerat sig som volontär inom den kyrkliga verksamheten i Karlstad..

- Det är stimulerande att visa empati och hjälpa andra som på olika sätt är i behov av stöd.

– Egentligen hänger det här med medveten närvaro och dialogprocessen samman. Det kände jag redan för flera år sedan, men det är först nu jag gör slag i saken och startar eget.

Anna Blomquist är utbildad sjuksköterska och civilekonom. Under de 11 åren i Sunne kommun har hon arbetat som näringslivsutvecklare, näringslivschef och på senare år som tillväxtstrateg.

– Det har varit en fantastisk resa att få jobba i Sunne kommun. En kommun där företagandet prioriteras och där man samarbetar över gränserna för att nå bästa möjliga resultat.

Den stora satsningen

Hon tror att Climate Arena blir av.

- Jag kan inte tro annat med tanke på de enorma resurser som lagts ned på projektet.

Medborgardialogen, processen som berört snart sagt alla i Sunne kommun, var ett stort projekt som totalt kostade 13 miljoner kronor. En stor del finansierades av EU.

- Jag vill hävda att projektet blev framgångsrikt. Vi gick igång dialogen överallt ute i bygderna. Detta skapade bra underlag för nytänkande och att människorna engagerade sig på olika sätt. Politikerna fick bra underlag inför sina beslut.

Nu tar Anna Blomquist med sig erfarenheterna i det egna förtaget som kort och gott fått namnet, Anna Blomquist. Det här med Mindfulness har hon haft med sig i bagaget i flera år

- Egentligen handlar bägge spåren med Mindfulness och verksamhetsutveckling om att skapa förutsättningar för människor, företag och organisationer att få tillgång till sin egen klokhet och att vara kloka tillsammans. Det finns otal bevis på att Mindfulness gör att man blir effektivare och gladare.

Mindre stress

Forskning visar också att de som deltar i processen med Mindfulnes till 37 procent upplever mindre stress.

- Detta gäller att skapa förutsättningar för en medveten, medskapande och autentisk kommunikation samt att skapa förutsättningar för hållbara relationer och arbetsplatser.

Starten för företaget kunde inte ha blivit bättre. Redan i dag har Anna Blomquist fått i gång tre grupper.

- Det är en bra samling av kvinnor och män som vill ta få del av det här med medveten närvaro och bra verksamhetsutveckling.

Jakt och mat

Hon har också startat något så exklusivt som Mindfulness Jakt och Vilt.

- Där handlar det om en medveten jakt och inte bara jakt för nöjes skull. Jakt som också är viktig för maten. I den frågan samarbetar jag med folk som arbetar med jakt och skytte samt matexperter av olika slag.

Hon har också engagerat sig som volontär inom den kyrkliga verksamheten i Karlstad..

- Det är stimulerande att visa empati och hjälpa andra som på olika sätt är i behov av stöd.

Medveten närvaro- Mindfulness

Medveten närvaro eller Mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp som lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering som en metod för behandling av olika tillstånd. Termen används i dag för att beskriva ett mentalt tillstånd, en förmåga att vara närvarande i nuet som alla har tillgång till från födseln och som återförvärvas genom träning i riktad och avsiktlig uppmärksamhet kombinerad med reflektion över förhållningssätt. Någon kraftig och strukturerad kritik mot denna form av terapi har egentligen inte formulerats.

Källa: Wikipedia