2015-02-25 06:00

2015-03-24 08:31

Krav på kraftiga förbättringar

TRÄINDUSTRIN. Ny handlingsplan för Moelven

Norska Moelven-koncernen med 3 300 anställda i Norge och Sverige och med en årsomsättning på drygt åtta miljarder NOK, norska kronor, har startat en handlingsplan som tar sikte på att förbättra den årliga avkastningen på sysselsatt kapital från nuvarande 6,8 procent 2014 till 13 procent.

– Det är ett tufft beting styrelsen gett oss och samtliga verksamheter berörs av det här arbetet. Dessutom skall förbättringen ske ganska snabbt, säger Morten Kristiansen, t.f. koncernchef i Moelven.

Det här betyder bland annat att en lång rad sågverk och träindustrier i Värmland måste förbättra lönsamheten de närmaste två-tre åren, men det finns också verksamheter som redan uppnår goda resultat.

– Ett exempel bland flera är Notnäs Wood i Torsby, men jag skulle också kunna räkna upp verksamheter som går direkt dåligt, säger Morten Kristiansen.

Extra översyn

NWT har fått del av styrelsens kravlista på koncernens bolag och divisioner. Där kan man också se att kraven varierar mellan de olika divisionerna Timber, Wood och Byggsystem och i divisionerna mellan de olika bolagen.

- De enheter och divisioner som inte klarar att uppnå de mål styrelsen slagit fast kommer självfallet att bli föremål för

extra översyn och beslut om åtgärder, säger Morten Kristiansen

Färre anställda

Vad betyder detta för sysselsättningen?

- Det är omöjligt att i dagsläget gå ut med några tal, men att det totalt sett blir färre anställda är helt givet.

Enligt vad NWT erfar kan antalet anställda inom Moelven fram till 2017-2018 ha minskat med mer än 300 personer.

Kan det också bli tal om nedläggningar av verksamheter?

- Det är inte helt uteslutet, men i dagsläget finns det inga sådana planer, säger Morten Kristiansen

Annars var 2014 ett hyfsat år för koncernen med en resultatförbättring, jämfört med året innan, på cirka 250 miljoner NOK.

, men styrelsen är som sagt inte nöjd.

Varierande aktivitet

Moelven är starkt beroende av hög aktivitet på de nordiska byggmarknaderna. I Norge är tillväxten svag, men i Sverige ser det aningen bättre ut.

- Att den svenska regeringen vill ändra på överskottsmålet kanske kan ses som en signal om ännu högre bostadsbyggande i Sverige. Det hoppas vi på, säger Morten Kristiansen.

Inom Moelven vill man se ett ökat byggande i trä. Just nu pågår ett mycket intressant höghusbygge i trä och limträ i Bergen.

-Byggnaden blir 52 meter hög och får 14 olika etager. Vi vill se fler sådana byggen.

Laget Moelven

När det gäller marknaderna utanför Norden och prisbilden totalt sett ser det ganska gynnsamt ut.

- Vi måste tro på prognoserna och att verkligheten går vår väg. Det gäller också för alla anställda att jobba som laget Moelven. Det vill säga anta utmaningen om förbättringar.

Moelven satsar också hårt på hälsa och miljö.

- Antalet arbetsskador måste minska. Vi skall ned till noll.

Om några veckor är det årsstämma i Moelven och det förväntas en del förändringar i styrelsen. Dessutom skall styrelsen utse ny koncernchef. Om det blir Morten Kristiansen som får det jobbet eller någon annan återstår att se.

 

– Det är ett tufft beting styrelsen gett oss och samtliga verksamheter berörs av det här arbetet. Dessutom skall förbättringen ske ganska snabbt, säger Morten Kristiansen, t.f. koncernchef i Moelven.

Det här betyder bland annat att en lång rad sågverk och träindustrier i Värmland måste förbättra lönsamheten de närmaste två-tre åren, men det finns också verksamheter som redan uppnår goda resultat.

– Ett exempel bland flera är Notnäs Wood i Torsby, men jag skulle också kunna räkna upp verksamheter som går direkt dåligt, säger Morten Kristiansen.

Extra översyn

NWT har fått del av styrelsens kravlista på koncernens bolag och divisioner. Där kan man också se att kraven varierar mellan de olika divisionerna Timber, Wood och Byggsystem och i divisionerna mellan de olika bolagen.

- De enheter och divisioner som inte klarar att uppnå de mål styrelsen slagit fast kommer självfallet att bli föremål för

extra översyn och beslut om åtgärder, säger Morten Kristiansen

Färre anställda

Vad betyder detta för sysselsättningen?

- Det är omöjligt att i dagsläget gå ut med några tal, men att det totalt sett blir färre anställda är helt givet.

Enligt vad NWT erfar kan antalet anställda inom Moelven fram till 2017-2018 ha minskat med mer än 300 personer.

Kan det också bli tal om nedläggningar av verksamheter?

- Det är inte helt uteslutet, men i dagsläget finns det inga sådana planer, säger Morten Kristiansen

Annars var 2014 ett hyfsat år för koncernen med en resultatförbättring, jämfört med året innan, på cirka 250 miljoner NOK.

, men styrelsen är som sagt inte nöjd.

Varierande aktivitet

Moelven är starkt beroende av hög aktivitet på de nordiska byggmarknaderna. I Norge är tillväxten svag, men i Sverige ser det aningen bättre ut.

- Att den svenska regeringen vill ändra på överskottsmålet kanske kan ses som en signal om ännu högre bostadsbyggande i Sverige. Det hoppas vi på, säger Morten Kristiansen.

Inom Moelven vill man se ett ökat byggande i trä. Just nu pågår ett mycket intressant höghusbygge i trä och limträ i Bergen.

-Byggnaden blir 52 meter hög och får 14 olika etager. Vi vill se fler sådana byggen.

Laget Moelven

När det gäller marknaderna utanför Norden och prisbilden totalt sett ser det ganska gynnsamt ut.

- Vi måste tro på prognoserna och att verkligheten går vår väg. Det gäller också för alla anställda att jobba som laget Moelven. Det vill säga anta utmaningen om förbättringar.

Moelven satsar också hårt på hälsa och miljö.

- Antalet arbetsskador måste minska. Vi skall ned till noll.

Om några veckor är det årsstämma i Moelven och det förväntas en del förändringar i styrelsen. Dessutom skall styrelsen utse ny koncernchef. Om det blir Morten Kristiansen som får det jobbet eller någon annan återstår att se.