2015-02-25 06:00

2015-02-25 06:00

Avtal eller inte avtal - det är frågan

KONSUMENTKRÖNIKA

Har du koll hur avtal ingås som privatperson och vilka befogenheter du har som till exempel anställd i ett företag och eller företrädare i en förening eller organisation?

När är du bunden, när kan du ångra och hur gör du om du får en faktura som du upplever är alldeles felaktig?

Kunskapen hos de flesta av oss om hur avtal ingås är begränsad, sätten att ingå avtal på allt fler. För bara några årtionden sedan var merparten av alla avtal skriftliga eller muntliga. I dag ingår vi avtal via nätet, läsplattor och i mobilen.

Om du skulle råka ut för att hamna i ett företags kundregister utan att ha varit medveten om att du ingått ett avtal, eller om fakturan inte alls stämmer med vad du och säljaren kommit överens om, gäller det att agera snabbt och dessutom på rätt sätt, det går inte att kasta fakturan i papperskorgen och hoppas på det bästa.

Ta gärna hjälp av din konsumentrådgivare för råd om hur du gör. Från den 31 mars kan du som konsument även kontakta Konsumentverket för råd då tjänsten Hallå Konsument startar. En faktor som gör att många tvekar att söka hjälp är att man känner sig dum. Gör inte det, det är många i samma situation, och det bästa sättet är att informera sig om hur du bestrider och vad som faktiskt kan hända om du inte betalar. Onekligen behövs större kunskaper hos oss alla om hur avtal ingås, det är inte bara när du skrivit på ett papper som du är bunden.

Visst finns det behov av smidiga och tidsenliga sätt att ingå avtal, men fällorna blir desto fler. Gemensamt är i alla fall att den som påstår sig ha ett avtal ska kunna visa det. Vårt rättssystem förutsätter dock att vi agerar när något är fel.

Gör vi inte det förutsätts vi ha accepterat avtalet och kan få betala, trots att kravet kanske helt saknar grund. Det är också viktigt att använda rätt ord när vi bestrider ett avtal eller faktura. Uppsägning är inte samma sak som att ångra eller att bestrida att det finns ett avtal, även om avsikten är densamma, att avtalet skall upphöra.

Microsoft ringer inte till enskilda kunder som fått virus, Polisen spärrar inte din dator för att du varit inne på vissa sidor, du får ingen valp gratis från Afrika och det är troligtvis ingen som vill ha din vänsterstyrda gamla bil i England om du annonserat ut den till försäljning.

Dra även öronen åt dig om en telefonförsäljare börjar tala om organisationsnummer och du inte har någon aktiv näringsverksamhet. Och du får stänga dörren för en hemförsäljare, lägga på luren och behöver inte stanna i ett köpcentrum om du blir tilltalad. Klicka inte på länkar i okända mail och läs noga alla villkor innan du accepterar ett avtal på nätet eller skriver under ett avtal.

Är du tveksam, avstå, det kommer alltid nya affärstillfällen.

När är du bunden, när kan du ångra och hur gör du om du får en faktura som du upplever är alldeles felaktig?

Kunskapen hos de flesta av oss om hur avtal ingås är begränsad, sätten att ingå avtal på allt fler. För bara några årtionden sedan var merparten av alla avtal skriftliga eller muntliga. I dag ingår vi avtal via nätet, läsplattor och i mobilen.

Om du skulle råka ut för att hamna i ett företags kundregister utan att ha varit medveten om att du ingått ett avtal, eller om fakturan inte alls stämmer med vad du och säljaren kommit överens om, gäller det att agera snabbt och dessutom på rätt sätt, det går inte att kasta fakturan i papperskorgen och hoppas på det bästa.

Ta gärna hjälp av din konsumentrådgivare för råd om hur du gör. Från den 31 mars kan du som konsument även kontakta Konsumentverket för råd då tjänsten Hallå Konsument startar. En faktor som gör att många tvekar att söka hjälp är att man känner sig dum. Gör inte det, det är många i samma situation, och det bästa sättet är att informera sig om hur du bestrider och vad som faktiskt kan hända om du inte betalar. Onekligen behövs större kunskaper hos oss alla om hur avtal ingås, det är inte bara när du skrivit på ett papper som du är bunden.

Visst finns det behov av smidiga och tidsenliga sätt att ingå avtal, men fällorna blir desto fler. Gemensamt är i alla fall att den som påstår sig ha ett avtal ska kunna visa det. Vårt rättssystem förutsätter dock att vi agerar när något är fel.

Gör vi inte det förutsätts vi ha accepterat avtalet och kan få betala, trots att kravet kanske helt saknar grund. Det är också viktigt att använda rätt ord när vi bestrider ett avtal eller faktura. Uppsägning är inte samma sak som att ångra eller att bestrida att det finns ett avtal, även om avsikten är densamma, att avtalet skall upphöra.

Microsoft ringer inte till enskilda kunder som fått virus, Polisen spärrar inte din dator för att du varit inne på vissa sidor, du får ingen valp gratis från Afrika och det är troligtvis ingen som vill ha din vänsterstyrda gamla bil i England om du annonserat ut den till försäljning.

Dra även öronen åt dig om en telefonförsäljare börjar tala om organisationsnummer och du inte har någon aktiv näringsverksamhet. Och du får stänga dörren för en hemförsäljare, lägga på luren och behöver inte stanna i ett köpcentrum om du blir tilltalad. Klicka inte på länkar i okända mail och läs noga alla villkor innan du accepterar ett avtal på nätet eller skriver under ett avtal.

Är du tveksam, avstå, det kommer alltid nya affärstillfällen.

  • Elisabeth Eklo