2015-02-11 06:00

2015-02-11 06:00

Satsningar på byskolorna

TORSBY: Sexorna kan flyttas från Frykenskolan

Mötet skulle hållas i protest mot förslaget att lägga ned byskolorna. Men med det förslaget skrotat lovade politikerna i stället satsningar. Dessutom kan sexorna komma att flyttas från Frykenskolan.

Omkring 50 föräldrar hade samlats i Stjerneskolans matsal för att på tisdagskvällen ställa frågor till politikerna i barn- och utbildningsnämnden (bun) samt skolchefen. Bakgrunden är den grundskoleutredning som föreslog nedläggning av skolorna i Vitsand, Stöllet, Oleby och Östmark.

– Jag är väldigt glad att det här mötet blev av trots att vi beslutat om att inte lägga ned några skolor. Vi är här av samma anledning som ni, vi vill ge barnen i Torsby kommun en bra utbildning, sa bun-ordförande Peter Jonsson (S).

Stärkt kvalité

Bakgrunden till skolutredningen var att kommunens skolor inte når målet om att alla elever ska gå ur nian med gymnasiebehörighet.

– Mitt uppdrag var att endast arbeta med syfte att stärka kvalitén för eleverna, sa skolchef Ulf Blomquist.

– Idag har inte alla elever samma förutsättningar när det gäller skolhälsovård. Lärarna på de mindre enheterna får inte samma utbyte med kollegor i form av lärarlag som man har på en större skola, fortsatte han.

Satsningar

Politikerna i bun lovar nu satsningar på byskolorna.

– Exakt hur det kommer att se ut kan jag inte svara på i dag. Men jag tror att vi tillsammans med föräldraråd kan arbeta fram förslag på hur verksamheterna kan utvecklas, sa Peter Jonsson.

Holmesskolan

Det som bun nu först och främst kommer att fokusera på är situationen på Holmesskolan i Torsby.

– Där finns ett akut problem. Arbetsmiljön är dålig, det är trångbott. Det finns ingen lösning men skolledningen och tekniska nämnden ska ta fram förslag på lösningar. Hur lång tid det kan ta att åtgärda problemen törs jag inte säga, sa Peter Jonsson.

Flytt av sexorna

Det kan nu också bli så att sexorna, som för några år sedan flyttades till Frykenskolan, åter kan komma att ha sin skolgång på ytterskolorna. Vilket skulle ge dessa ett större elevunderlag.

– Det finns inget förslag, men vi diskuterar det inom partiet, sa Peter Jonsson.

Buss till ytterskolor

Att välja en annan skola än den som geografiskt är närmast hemmet är redan i dag tillåtet. Ett förslag från föräldrarna var att erbjuda elever i Torsby skolskjuts till ytterskolorna för att på så sätt minska trycket på Holmesskolan.

– Vi har inte diskuterat saken inom partiet, men personligen tycker jag att det är en bra idé, sa Lillemor Wass Ronge (M), ledamot i bun.

Omkring 50 föräldrar hade samlats i Stjerneskolans matsal för att på tisdagskvällen ställa frågor till politikerna i barn- och utbildningsnämnden (bun) samt skolchefen. Bakgrunden är den grundskoleutredning som föreslog nedläggning av skolorna i Vitsand, Stöllet, Oleby och Östmark.

– Jag är väldigt glad att det här mötet blev av trots att vi beslutat om att inte lägga ned några skolor. Vi är här av samma anledning som ni, vi vill ge barnen i Torsby kommun en bra utbildning, sa bun-ordförande Peter Jonsson (S).

Stärkt kvalité

Bakgrunden till skolutredningen var att kommunens skolor inte når målet om att alla elever ska gå ur nian med gymnasiebehörighet.

– Mitt uppdrag var att endast arbeta med syfte att stärka kvalitén för eleverna, sa skolchef Ulf Blomquist.

– Idag har inte alla elever samma förutsättningar när det gäller skolhälsovård. Lärarna på de mindre enheterna får inte samma utbyte med kollegor i form av lärarlag som man har på en större skola, fortsatte han.

Satsningar

Politikerna i bun lovar nu satsningar på byskolorna.

– Exakt hur det kommer att se ut kan jag inte svara på i dag. Men jag tror att vi tillsammans med föräldraråd kan arbeta fram förslag på hur verksamheterna kan utvecklas, sa Peter Jonsson.

Holmesskolan

Det som bun nu först och främst kommer att fokusera på är situationen på Holmesskolan i Torsby.

– Där finns ett akut problem. Arbetsmiljön är dålig, det är trångbott. Det finns ingen lösning men skolledningen och tekniska nämnden ska ta fram förslag på lösningar. Hur lång tid det kan ta att åtgärda problemen törs jag inte säga, sa Peter Jonsson.

Flytt av sexorna

Det kan nu också bli så att sexorna, som för några år sedan flyttades till Frykenskolan, åter kan komma att ha sin skolgång på ytterskolorna. Vilket skulle ge dessa ett större elevunderlag.

– Det finns inget förslag, men vi diskuterar det inom partiet, sa Peter Jonsson.

Buss till ytterskolor

Att välja en annan skola än den som geografiskt är närmast hemmet är redan i dag tillåtet. Ett förslag från föräldrarna var att erbjuda elever i Torsby skolskjuts till ytterskolorna för att på så sätt minska trycket på Holmesskolan.

– Vi har inte diskuterat saken inom partiet, men personligen tycker jag att det är en bra idé, sa Lillemor Wass Ronge (M), ledamot i bun.