2015-01-28 06:00

2015-01-28 06:00

Är regionfrågan död?

I fredagens NWT uttalade sig regionrådet Tomas Riste (S) om hur Värmland rankas i landet och passar på att försöka väcka liv i den döda regionfrågan – alltså om Värmland skall uppgå i en större västsvensk region. Detta trots att det nu är ett par år sedan tanken i praktiken begravdes på grund av stort motstånd. Även frågan om att slå ihop de statliga länsstyrelserna stöp på det hårda motståndet.

Men den lilla elit av beslutsfattare som mest ihärdigt drev saken har uppenbarligen inte gett upp, vilket Ristes inspel visar, så då kan det vara på sin plats att påminna honom om att det inte är särskilt många utanför hans krets som känner sig trakterade av att låta Värmland drunkna i en ny mastodontregion, och rita nya gränser. Istället borde han och andra koncentrera sig på luckra upp gränshinder och samarbeta åt alla möjliga håll. Då kan Värmland växa.

I fredagens NWT uttalade sig regionrådet Tomas Riste (S) om hur Värmland rankas i landet och passar på att försöka väcka liv i den döda regionfrågan – alltså om Värmland skall uppgå i en större västsvensk region. Detta trots att det nu är ett par år sedan tanken i praktiken begravdes på grund av stort motstånd. Även frågan om att slå ihop de statliga länsstyrelserna stöp på det hårda motståndet.

Men den lilla elit av beslutsfattare som mest ihärdigt drev saken har uppenbarligen inte gett upp, vilket Ristes inspel visar, så då kan det vara på sin plats att påminna honom om att det inte är särskilt många utanför hans krets som känner sig trakterade av att låta Värmland drunkna i en ny mastodontregion, och rita nya gränser. Istället borde han och andra koncentrera sig på luckra upp gränshinder och samarbeta åt alla möjliga håll. Då kan Värmland växa.