2015-01-21 11:18

2015-01-21 11:18

Nu ska Åmåls skolor granskas

ÅMÅL: Skolinspektionen reser ut

Skolinspektionen planerar en bred tillsyn av skolorna i Åmåls kommun.
Tillsynen i Åmål startar i januari och beräknas vara klar i mars.

Skolinspektionen startar tillsyn av hur politiker och förvaltningen i Åmåls kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Myndigheten kommer även granska de två fristående skolorna i kommunen.

Brister beskrivs

Efter tillsynen kommer Åmåls kommun att få sju beslut, ett beslut för varje granskad verksamhet: grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen. I varje beslut beskriver myndigheter de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav.

Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Besök där behov finns

Skolinspektionen kommer också att besöka de kommunala grundskolor, där myndigheten bedömer att utvecklingsbehoven är störst.

Det kommer också att bli kortare besök på alla grundsärskolor och gymnasiesärskolor i kommunen.

Skolor som får besök

De kommunala skolorna i Åmål som får besök i vår är: Södra skolan, Södra skolan grundsärskolan, Kristinebergsskolan grundsärskolan, Karlbergsgymnasiet enhet 1 och Karlbergsgymnasiet gymnasiesärskolan.

De fristående skolor som får besök är: Edsleskogs friskola och Natur- och miljöskolan.

Skolinspektionen startar tillsyn av hur politiker och förvaltningen i Åmåls kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Myndigheten kommer även granska de två fristående skolorna i kommunen.

Brister beskrivs

Efter tillsynen kommer Åmåls kommun att få sju beslut, ett beslut för varje granskad verksamhet: grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen. I varje beslut beskriver myndigheter de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav.

Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Besök där behov finns

Skolinspektionen kommer också att besöka de kommunala grundskolor, där myndigheten bedömer att utvecklingsbehoven är störst.

Det kommer också att bli kortare besök på alla grundsärskolor och gymnasiesärskolor i kommunen.

Skolor som får besök

De kommunala skolorna i Åmål som får besök i vår är: Södra skolan, Södra skolan grundsärskolan, Kristinebergsskolan grundsärskolan, Karlbergsgymnasiet enhet 1 och Karlbergsgymnasiet gymnasiesärskolan.

De fristående skolor som får besök är: Edsleskogs friskola och Natur- och miljöskolan.