2015-01-20 06:00

2015-01-20 22:47

Ställ krav på samhället

OM CATARINA FORSBERGS ”LÖRDAGSTANKAR”: Många rättigheter som inte uppfylls

I sina ”Lördagstankar” (17/1) tycker Catarina Forsberg att det är för mycket rättigheter just nu, och kanske har hon rätt.

Till exempel tycks tidningar anse att de har rätt att kränka vem eller vad som helst.

Hon tar sej där rättigheten att kräva att alla skolelever ska göra sitt yttersta för att nå gränsen av sin förmåga, med fri lunch och ett osäkert arbetsliv som belöning.

Varför inte kräva att samhället verkligen ser till att göra sitt yttersta för att utbildningen i skolan ska vara av högsta kvalité. Det borde verkligen vara en rättighet för alla elever, men så är inte fallet idag. Istället tvingar samhället, med böter och polishämtning som yttersta åtgärd, alla barn att gå i skolan oavsett undervisningskvalitén.

En annan rättighet som inte uppfylls är arbete åt alla.

Ur FN:s deklaration:

Artikel 23

1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.

3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.

Trots att rättigheter inte uppfylls av samhället, tycker hon sej ha en rättighet att påpeka att arbetslösa borde ta de arbeten som finns (inom rimlighetens gräns, vad det nu kan vara) och flytta till de bostäder som kanske finns, oavsett om det ligger lämpligt till eller ej.

Att det inte finns varken arbeten eller bostäder åt alla tycks inte bekymra henne.

Varför publicera sina ”Lördagstankar” riktade mot enskilda personer som inte lyckats uppfylla alla tänkbara krav som hon och samhället kan ställa?

Catarina Forsberg, som enligt egen utsago visserligen inte begriper vare sej matte eller naturkunskap, men trots det är normalbegåvad, borde kunna räkna ut att kritiken också kan riktas mot otillräckliga resurser i skolan.

När hon kräver att arbetslösa ska ta de arbeten som finns, trots att det inte finns arbete åt alla, kan man fundera över tankeförmågan. Det måste kombineras med krav på åtgärder som verkligen ger alla möjlighet till arbete.

Säkert är det få skoltrötta elever eller arbetslösa som läser ”Lördagstankar” men säkert en hel del föräldrar med barn i skolan. Jag tycker att man kan ha högre förväntningar på en chefredaktör som publicerar sina egna texter som ”sanningar”.

Klart att man måste ställa krav på att elever satsar på sin egen utbildning men hon borde i det sammanhanget också ställa lite motkrav på samhället och oss ”lyckade”.

Kanske skulle det kosta på för mycket med eget engagemang och förslag till verkliga samhällsförändringar!

Ingvar Eriksson

Degerfors

I sina ”Lördagstankar” (17/1) tycker Catarina Forsberg att det är för mycket rättigheter just nu, och kanske har hon rätt.

Till exempel tycks tidningar anse att de har rätt att kränka vem eller vad som helst.

Hon tar sej där rättigheten att kräva att alla skolelever ska göra sitt yttersta för att nå gränsen av sin förmåga, med fri lunch och ett osäkert arbetsliv som belöning.

Varför inte kräva att samhället verkligen ser till att göra sitt yttersta för att utbildningen i skolan ska vara av högsta kvalité. Det borde verkligen vara en rättighet för alla elever, men så är inte fallet idag. Istället tvingar samhället, med böter och polishämtning som yttersta åtgärd, alla barn att gå i skolan oavsett undervisningskvalitén.

En annan rättighet som inte uppfylls är arbete åt alla.

Ur FN:s deklaration:

Artikel 23

1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.

3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.

Trots att rättigheter inte uppfylls av samhället, tycker hon sej ha en rättighet att påpeka att arbetslösa borde ta de arbeten som finns (inom rimlighetens gräns, vad det nu kan vara) och flytta till de bostäder som kanske finns, oavsett om det ligger lämpligt till eller ej.

Att det inte finns varken arbeten eller bostäder åt alla tycks inte bekymra henne.

Varför publicera sina ”Lördagstankar” riktade mot enskilda personer som inte lyckats uppfylla alla tänkbara krav som hon och samhället kan ställa?

Catarina Forsberg, som enligt egen utsago visserligen inte begriper vare sej matte eller naturkunskap, men trots det är normalbegåvad, borde kunna räkna ut att kritiken också kan riktas mot otillräckliga resurser i skolan.

När hon kräver att arbetslösa ska ta de arbeten som finns, trots att det inte finns arbete åt alla, kan man fundera över tankeförmågan. Det måste kombineras med krav på åtgärder som verkligen ger alla möjlighet till arbete.

Säkert är det få skoltrötta elever eller arbetslösa som läser ”Lördagstankar” men säkert en hel del föräldrar med barn i skolan. Jag tycker att man kan ha högre förväntningar på en chefredaktör som publicerar sina egna texter som ”sanningar”.

Klart att man måste ställa krav på att elever satsar på sin egen utbildning men hon borde i det sammanhanget också ställa lite motkrav på samhället och oss ”lyckade”.

Kanske skulle det kosta på för mycket med eget engagemang och förslag till verkliga samhällsförändringar!

Ingvar Eriksson

Degerfors