2015-01-20 06:00

2015-01-20 23:16

Elöverkänsliga ber om hjälp

FILIPSTAD: Vill ha möte med kommunen

Elöverkänsligas förening vill ordna ett möte med Filipstads kommun om bostadssituationen för elöverkänsliga. Enligt föreningen råder det en akut bostadssituation för den här gruppen av människor.

Det här framgår av ett brev som skickats till kommunstyrelsen i Filipstads kommun.

Bara i Värmlands län beräknas det vara fler än 8 000 personer som har någon form av besvär från elektromagnetiska fält. Denna beräkning utgår från Socialstyrelsens bedömning att det år 2009 var cirka 3,2 procent av den vuxna befolkningen i hela landet som hade detta problem.

Erkänd nedsättning

Enligt föreningen är elöverkänslighet en erkänd funktionsnedsättning i Sverige sedan år 1995. De drabbade upplever varierande grad av symtom, vid exponering för elektromagnetiska fält och strålning från trådlös teknik. Föreningen framhåller att medlemmarna upplever en allt sämre och svårare livssituation.

Den främsta orsaken till att situationen blir allt sämre är den nya tekniken som hela tiden kommer. Främst handlar det om den stora utbyggnaden av trådlös kommunikationsteknik.

För gruppen elöverkänsliga har detta orsakat ökad ohälsa, sämre arbetsförmåga och tydligare diskriminering.

De som drabbats av elöverkänslighet tvingas ofta fly sina hem på grund av de problem de upplever, något som man menar orsakas av ökad strålning i och kring bostaden.

Behöver flytta

Enligt föreningen är det allt fler medlemmar som skulle behöva flytta från sina hem på grund av de problem som de har, men bättre alternativ saknas ofta.

Föreningen menar att det finns ett behov av bostäder med en rimlig standard för denna grupp av människor, där en lågstrålande miljö är mycket viktig.

Det här framgår av ett brev som skickats till kommunstyrelsen i Filipstads kommun.

Bara i Värmlands län beräknas det vara fler än 8 000 personer som har någon form av besvär från elektromagnetiska fält. Denna beräkning utgår från Socialstyrelsens bedömning att det år 2009 var cirka 3,2 procent av den vuxna befolkningen i hela landet som hade detta problem.

Erkänd nedsättning

Enligt föreningen är elöverkänslighet en erkänd funktionsnedsättning i Sverige sedan år 1995. De drabbade upplever varierande grad av symtom, vid exponering för elektromagnetiska fält och strålning från trådlös teknik. Föreningen framhåller att medlemmarna upplever en allt sämre och svårare livssituation.

Den främsta orsaken till att situationen blir allt sämre är den nya tekniken som hela tiden kommer. Främst handlar det om den stora utbyggnaden av trådlös kommunikationsteknik.

För gruppen elöverkänsliga har detta orsakat ökad ohälsa, sämre arbetsförmåga och tydligare diskriminering.

De som drabbats av elöverkänslighet tvingas ofta fly sina hem på grund av de problem de upplever, något som man menar orsakas av ökad strålning i och kring bostaden.

Behöver flytta

Enligt föreningen är det allt fler medlemmar som skulle behöva flytta från sina hem på grund av de problem som de har, men bättre alternativ saknas ofta.

Föreningen menar att det finns ett behov av bostäder med en rimlig standard för denna grupp av människor, där en lågstrålande miljö är mycket viktig.