2015-01-17 06:00

2015-01-20 23:19

Stort behov avkontaktpersoner

SÄFFLE: Socialtjänsten behöver fler "medmänniskor"

Ett 80-tal kontaktpersoner finns i dag knutna till socialförvaltningen.
Behovet är dock ännu större och urvalet behöver utökas.
– Vi vill alltid ha fler, säger enhetschefen Linda Svensson.

Verksamheten med kontaktpersoner är knuten till socialtjänsten och två olika lagstiftningar. LSS och socialtjänstlagen. Syftet är väldigt tydligt. Det handlar om att alla ska ha möjlighet till sociala kontakter, om medmänsklighet och om vänskap.

Alla som ansöker om att få bli kontaktpersoner i Säffle får fylla i en intresseanmälan som sedan ligger till grund vid matchningen mot de olika sökande brukarna.

Hittar ”par”

Linda Svensson och Christina Olofsson jobbar båda med att hitta kombinationer, brukare och kontaktpersoner som fungerar ihop. När ett fungerande ”par” har skapats så kan mötena sedan se ut på en mängd olika sätt.

– Oftast blir en brukare bevilja åtta timmar per månad och dessa timmar kan användas rätt så fritt. Två timmar per vecka är vanligt men det går också att spara för att göra något ”större” tillsammans, berättar Christina Olofsson.

Cafébesök, promenader och samtal. Utflykter, resor eller kanske ”bara” gemensamt tv-tittande.

Det avgörande är inte vad som görs ihop. Mötet och den sociala kontakten är det grundläggande syftet med att ha en kontaktperson.

Enligt Linda och Christina så får de ofta väldigt bra respons från brukarna men också från alla de som är kontaktpersoner.

– Det är många som uppskattar det väldigt mycket. Det finns de som tackar för att de har fått möjligheten att bli kontaktpersoner, säger Christina Olofsson.

Fler behövs

I dag så finns det alltså ett 80-tal kontaktpersoner som ”jobbar” för förvaltningen. Men det finns behov av förstärkning.

– Det som våra kontaktpersoner gör är otroligt viktigt för många. Vi hoppas nu att ännu fler hör av sig till oss och vill göra en insats, säger Linda Svensson.

Verksamheten med kontaktpersoner är knuten till socialtjänsten och två olika lagstiftningar. LSS och socialtjänstlagen. Syftet är väldigt tydligt. Det handlar om att alla ska ha möjlighet till sociala kontakter, om medmänsklighet och om vänskap.

Alla som ansöker om att få bli kontaktpersoner i Säffle får fylla i en intresseanmälan som sedan ligger till grund vid matchningen mot de olika sökande brukarna.

Hittar ”par”

Linda Svensson och Christina Olofsson jobbar båda med att hitta kombinationer, brukare och kontaktpersoner som fungerar ihop. När ett fungerande ”par” har skapats så kan mötena sedan se ut på en mängd olika sätt.

– Oftast blir en brukare bevilja åtta timmar per månad och dessa timmar kan användas rätt så fritt. Två timmar per vecka är vanligt men det går också att spara för att göra något ”större” tillsammans, berättar Christina Olofsson.

Cafébesök, promenader och samtal. Utflykter, resor eller kanske ”bara” gemensamt tv-tittande.

Det avgörande är inte vad som görs ihop. Mötet och den sociala kontakten är det grundläggande syftet med att ha en kontaktperson.

Enligt Linda och Christina så får de ofta väldigt bra respons från brukarna men också från alla de som är kontaktpersoner.

– Det är många som uppskattar det väldigt mycket. Det finns de som tackar för att de har fått möjligheten att bli kontaktpersoner, säger Christina Olofsson.

Fler behövs

I dag så finns det alltså ett 80-tal kontaktpersoner som ”jobbar” för förvaltningen. Men det finns behov av förstärkning.

– Det som våra kontaktpersoner gör är otroligt viktigt för många. Vi hoppas nu att ännu fler hör av sig till oss och vill göra en insats, säger Linda Svensson.

  • Patrik Otter

Detta gäller

Kontaktperson kan erbjudas utifrån två lagstiftningar.

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SOL, socialtjänstlagen.

Personer med medfödda funktionshinder, hjärnskada senare i livet, ensamma äldre och andra som riskerar att bli isolerade är exempel på personer som kan ansöka om och tilldelas kontaktperson.

Kontaktpersoner får ett arvode och ersättning för olika omkostnader från kommunen.

Källa: