2015-01-17 06:00

2015-01-20 22:47

Planerad nedläggning drabbar mindre kommuner

Debatt: AF-kontor

En frånvarande arbetsförmedlings möjlighet att bistå de arbetssökande lika effektivt som en närvarande torde vara förenat med svårigheter, skriver Peter Lindroth.

Arbetsförmedlingens (AF:s) generaldirektör Mikael Sjöberg har under hösten meddelat att AF planerat att minska sitt kontorsnät med 100 kontor. På grund av det nationella budgetläget har dock planerna på förändring skjutits upp. Mikael Sjöberg har klargjort att förändringarna kommer att genomföras när möjlighet ges. Han har också sagt att också att kommunerna är våra viktigaste partners.

Vi på SmåKom är lättade över det rådrum som våra små kommuner nu fått. I våra direkta kontakter med AF under senare tid har vi uppmanat AF och Mikael Sjöberg att omgående kontakta berörda kommuner och påbörja en dialog inför de förändringar som planeras framöver. Vi har också förklarat att våra kommuner har angivit att de blivit mer eller mindre överrumplade av förändringsbeskeden som gällt tills nu. Kommunerna har via sina lokala kontakter av en händelse fått veta att deras kontor planerats att läggas ner.

Arbetsförmedlingen har därmed agerat precis som många andra statliga organisationer, nämligen planerat att centralisera sina verksamheter till större orter. Detta trots att riksdagen vid flera tillfällen har beslutat att statliga myndigheter har en skyldighet att beakta möjligheter till decentralisering av sina verksamheter.

I ett flertal mindre kommuner pågår en snabb ökning av antal boendeplatser för asylsökande. AF har etableringsansvaret för dem som kommer. Hur ska AF genomföra sitt etableringsuppdrag på distans? I små kommuner är man ofta beroende av några större arbetsgivare. Eventuella uppsägningar slår extra hårt mot mindre kommuner. En frånvarande arbetsförmedlings möjlighet att bistå de arbetssökande lika effektivt som en närvarande torde vara förenat med svårigheter.

Arbetssökande i de små kommunerna riskerar – om planerna genomförs – att befinna sig cirka 10 mil från ett AF-kontor i framtiden. Med tanke på att endast drygt 10 procent av dem som bor på landsbygden har tillgång till snabbt bredband, undrar vi hur de ska kunna använda sig av de e- tjänster som planeras utvecklas?

I framtiden ska de arbetssökande möta AF på nätet och i andra miljöer där de finns. SmåKom tolkar den från AF eftersträvade utvecklingen som att det inte ska ske särskilt många fysiska möten med den som behöver stöd av AF. När AF ska möta arbetsgivarna på sina arbetsplatser kan inte vi tolka på annat sätt än att det sker på bekostnad av arbetssökande och nyanlända i små kommuner.

Små kommuner har – liksom större – stora bekymmer med att rekrytera arbetskraft. Ett problem som ofta delas med det privata näringslivet. Här ser kommunerna att en utvecklad samverkan med bland annat AF skulle kunna ge goda resultat. Det förutsätter dock en lokal närvaro.

Mikael Sjöberg skrev i sin debattartikel i Dagens Nyheter i höstas att förtroendet för AF måste återskapas. Det håller vi med om. Små kommuner har reagerat starkt mot att AF inför den planerade förändringen inte tagit kontakt med kommunerna för att i samråd resonera om hur verksamheten ska kunna förändras. AF och generaldirektören får nu genom tidsfristen en möjlighet till förbättrat förtroende hos och bättre relationer med kommunerna. Vi har förståelse för att en utveckling behöver ske, men vet av erfarenhet att framtiden kan bli så mycket bättre om fler får vara med och utforma den.

Peter Lindroth

Ordförande, SmåKom – De små kommunernas samverkan

Arbetsförmedlingens (AF:s) generaldirektör Mikael Sjöberg har under hösten meddelat att AF planerat att minska sitt kontorsnät med 100 kontor. På grund av det nationella budgetläget har dock planerna på förändring skjutits upp. Mikael Sjöberg har klargjort att förändringarna kommer att genomföras när möjlighet ges. Han har också sagt att också att kommunerna är våra viktigaste partners.

Vi på SmåKom är lättade över det rådrum som våra små kommuner nu fått. I våra direkta kontakter med AF under senare tid har vi uppmanat AF och Mikael Sjöberg att omgående kontakta berörda kommuner och påbörja en dialog inför de förändringar som planeras framöver. Vi har också förklarat att våra kommuner har angivit att de blivit mer eller mindre överrumplade av förändringsbeskeden som gällt tills nu. Kommunerna har via sina lokala kontakter av en händelse fått veta att deras kontor planerats att läggas ner.

Arbetsförmedlingen har därmed agerat precis som många andra statliga organisationer, nämligen planerat att centralisera sina verksamheter till större orter. Detta trots att riksdagen vid flera tillfällen har beslutat att statliga myndigheter har en skyldighet att beakta möjligheter till decentralisering av sina verksamheter.

I ett flertal mindre kommuner pågår en snabb ökning av antal boendeplatser för asylsökande. AF har etableringsansvaret för dem som kommer. Hur ska AF genomföra sitt etableringsuppdrag på distans? I små kommuner är man ofta beroende av några större arbetsgivare. Eventuella uppsägningar slår extra hårt mot mindre kommuner. En frånvarande arbetsförmedlings möjlighet att bistå de arbetssökande lika effektivt som en närvarande torde vara förenat med svårigheter.

Arbetssökande i de små kommunerna riskerar – om planerna genomförs – att befinna sig cirka 10 mil från ett AF-kontor i framtiden. Med tanke på att endast drygt 10 procent av dem som bor på landsbygden har tillgång till snabbt bredband, undrar vi hur de ska kunna använda sig av de e- tjänster som planeras utvecklas?

I framtiden ska de arbetssökande möta AF på nätet och i andra miljöer där de finns. SmåKom tolkar den från AF eftersträvade utvecklingen som att det inte ska ske särskilt många fysiska möten med den som behöver stöd av AF. När AF ska möta arbetsgivarna på sina arbetsplatser kan inte vi tolka på annat sätt än att det sker på bekostnad av arbetssökande och nyanlända i små kommuner.

Små kommuner har – liksom större – stora bekymmer med att rekrytera arbetskraft. Ett problem som ofta delas med det privata näringslivet. Här ser kommunerna att en utvecklad samverkan med bland annat AF skulle kunna ge goda resultat. Det förutsätter dock en lokal närvaro.

Mikael Sjöberg skrev i sin debattartikel i Dagens Nyheter i höstas att förtroendet för AF måste återskapas. Det håller vi med om. Små kommuner har reagerat starkt mot att AF inför den planerade förändringen inte tagit kontakt med kommunerna för att i samråd resonera om hur verksamheten ska kunna förändras. AF och generaldirektören får nu genom tidsfristen en möjlighet till förbättrat förtroende hos och bättre relationer med kommunerna. Vi har förståelse för att en utveckling behöver ske, men vet av erfarenhet att framtiden kan bli så mycket bättre om fler får vara med och utforma den.

Peter Lindroth

Ordförande, SmåKom – De små kommunernas samverkan