2015-01-17 06:00

2015-01-20 22:52

Okänd fakta lyfts fram i ljuset

LAXÅ/AMERIKASKOGEN: Inför beslut om vindkraftpark mellan Toften och Skagern

På torsdag presenteras en hel del hittills okänd fakta inför Laxå kommuns beslut om Trysslinge vindkraftpark.

Den 11 februari kan Laxå kommun komma att fatta beslut om det som kallas Trysslinge vindkraftpark. Degerfors kommun använde sig av vetorätten och stoppade de tio snurror som Nordisk vindkraft ville placera på Degerforssidan.

Nu ska Laxå besluta om de godtar 19 verk på sin sida kommungränsen.

Frågan finns med på Laxå kommunstyrelses dagordning den 29 januari liksom ett ärende om ännu en vindkraftpark, mot Askersundshållet, som kallas Laxåskogens vindkraftpark. Under förutsättning att den inte skjuts upp än en gång så går frågan om Trysslinge då vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Hemlig fakta

Naturskyddsföreningen har varit emot etableringen hela tiden och kommer den 22 januari i Kunskapens hus hålla en presentation för Laxås politiker kring området, vad det finns för värden där, vilka konsekvenser och effekter en etablering har på friluftsliv och natur samt vilka möjligheter och visioner det finns för området.

– Presentationen hålls av Martha Thernsjö, vice ordförande i länsförbundet Naturskyddsföreningen, med flera och den tar 45 minuter. Senare under kvällen ges samma information till allmänheten, berättar David Tverling, Naturskyddsföreningens projektledare i ärendet.

Enligt Tverling är det hittills okänd, till viss del dold, fakta som ska presenteras och av den anledningen vill han i dagsläget inte avslöja mer.

Den 11 februari kan Laxå kommun komma att fatta beslut om det som kallas Trysslinge vindkraftpark. Degerfors kommun använde sig av vetorätten och stoppade de tio snurror som Nordisk vindkraft ville placera på Degerforssidan.

Nu ska Laxå besluta om de godtar 19 verk på sin sida kommungränsen.

Frågan finns med på Laxå kommunstyrelses dagordning den 29 januari liksom ett ärende om ännu en vindkraftpark, mot Askersundshållet, som kallas Laxåskogens vindkraftpark. Under förutsättning att den inte skjuts upp än en gång så går frågan om Trysslinge då vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Hemlig fakta

Naturskyddsföreningen har varit emot etableringen hela tiden och kommer den 22 januari i Kunskapens hus hålla en presentation för Laxås politiker kring området, vad det finns för värden där, vilka konsekvenser och effekter en etablering har på friluftsliv och natur samt vilka möjligheter och visioner det finns för området.

– Presentationen hålls av Martha Thernsjö, vice ordförande i länsförbundet Naturskyddsföreningen, med flera och den tar 45 minuter. Senare under kvällen ges samma information till allmänheten, berättar David Tverling, Naturskyddsföreningens projektledare i ärendet.

Enligt Tverling är det hittills okänd, till viss del dold, fakta som ska presenteras och av den anledningen vill han i dagsläget inte avslöja mer.