2015-01-17 06:00

2015-01-20 23:19

Dumt att bli medlem

UTRIKESPOLITIK: Folk och försvar i Sälen

När man lyssnat på var som sägs i debatten i Sälen, är det dags för ”vanliga”människor att protestera mot en hel del av vad som sägs däruppe.

Det finns uppenbarligen för mycket av militära viljor och med detta en farlig påverkan på kommande försvarsbeslut.

Alla avdankade och nuvarande militärer, med Björklund i spetsen, framhåller Ryssland som den stora risken.

De pressar på för att Sverige skall gå med i NATO. Inget beslut skulle vara farligare och dummare. Ryssland utgör ingen risk för Sverige !!! Risken uppstår när länder i Norden och i EU sällar sig till det falska, Amerikanska påhittet, NATO. Då kommer USA men vanliga påhittade lögner etablera NATO som en ring av baser runtom Ryssland. Vad är då att förvänta mer än att Ryssland kommer att sätta upp en försvarsring emot alla baser som omringat landet. Då har vi uppnått en riktigt farlig situation. Det är där vi hamnar om vi låter våra krigshetsande militärer bestämma.

Vakna till alla svenska fredsvilliga personer. Har ni glömt att USA har startat två jättekrig. Vietnam och Irak baserade på lögner. Båda krigen men enorma förluster av människor och land. Glöm inte detta, för det kommer USA att göra igen med stöd av NATO. Då kommer vi att ligga riktigt illa till. Minns också USA´s avlyssning av allt som rört sig i Europa. Tänk noga på detta. I Sverige har redan militären börjat med lögner om Ryska ubåtar i svenska vatten. Men de kan inte förevisa ett enda pålitligt bevis. Nyligen har en ”föredetta”militär” , från sin bekväma länsstol på kusten av Lidingö, sett en Rysk ubåt uppe på ytan och på väg i emot Stockholm. Varför är det någon som tror på en så billig lögn!

Nej fredsvilliga svenskar, tala emot alla dessa militära lögnare och propagera för måttliga militära kostnader och satsa på en fredlig hållning mot hela vår geografiska omgivning, även då Ryssland. Detta är garanti för att vi skall få leva i fred och använda militära kostnader till sociala ändamål.

Folke Andersson

När man lyssnat på var som sägs i debatten i Sälen, är det dags för ”vanliga”människor att protestera mot en hel del av vad som sägs däruppe.

Det finns uppenbarligen för mycket av militära viljor och med detta en farlig påverkan på kommande försvarsbeslut.

Alla avdankade och nuvarande militärer, med Björklund i spetsen, framhåller Ryssland som den stora risken.

De pressar på för att Sverige skall gå med i NATO. Inget beslut skulle vara farligare och dummare. Ryssland utgör ingen risk för Sverige !!! Risken uppstår när länder i Norden och i EU sällar sig till det falska, Amerikanska påhittet, NATO. Då kommer USA men vanliga påhittade lögner etablera NATO som en ring av baser runtom Ryssland. Vad är då att förvänta mer än att Ryssland kommer att sätta upp en försvarsring emot alla baser som omringat landet. Då har vi uppnått en riktigt farlig situation. Det är där vi hamnar om vi låter våra krigshetsande militärer bestämma.

Vakna till alla svenska fredsvilliga personer. Har ni glömt att USA har startat två jättekrig. Vietnam och Irak baserade på lögner. Båda krigen men enorma förluster av människor och land. Glöm inte detta, för det kommer USA att göra igen med stöd av NATO. Då kommer vi att ligga riktigt illa till. Minns också USA´s avlyssning av allt som rört sig i Europa. Tänk noga på detta. I Sverige har redan militären börjat med lögner om Ryska ubåtar i svenska vatten. Men de kan inte förevisa ett enda pålitligt bevis. Nyligen har en ”föredetta”militär” , från sin bekväma länsstol på kusten av Lidingö, sett en Rysk ubåt uppe på ytan och på väg i emot Stockholm. Varför är det någon som tror på en så billig lögn!

Nej fredsvilliga svenskar, tala emot alla dessa militära lögnare och propagera för måttliga militära kostnader och satsa på en fredlig hållning mot hela vår geografiska omgivning, även då Ryssland. Detta är garanti för att vi skall få leva i fred och använda militära kostnader till sociala ändamål.

Folke Andersson