2015-01-16 06:00

2015-01-20 23:15

Kan bara hålla med

DEGERFORS: Visst är det som hänt en osmaklig fräckhet

Vi gör nu en sammanfattning av debatten med Moderaterna och Vänsterpartiet i Degerfors.

Den tionde december föreslog Degerforsvänstern Johan Nordström (M) till oppositionsråd. Innan dess hade V ändrat reglementet för att möjliggöra detta. V följer således de lagar som de själva instiftar. Rent krasst kan alla lagar/ förordningar ändras och därigenom följer man gällande lagar.

Fullmäktigeperioden 2006-2010 som V refererar till debatterade vi på senaste fullmäktige. Då valde alliansen själva sitt eget oppositionsråd! Nu väljer V ur de egna leden Nordström till oppositionsråd. Detta trots att Modeaterna har mindre mandat än Centern och Kristdemokraterna tillsammans.

Röstetalen från fullmäktige visar att vänstern, moderaterna och miljöpartiet röstade fram deras egen kandidat. Som sagt, lättare att ha oppositionen i den egna maktsfären. Peter Pedersen från Degerforsvänstern uttalade sig i början av året i pressen att förslaget om avgiftsfri musikskola var säkrat i och med majoriteten.

Detta tyder på att Moderaterna inte längre är i opposition vilket man ideligen påskiner...De är med i majoriteten.

Apropå insynsplatser i Kommunstyrelsen så har Centern en ordinarie plats. Kristdemokraterna har en insynsplats och ersätter Centern vid behov.. Sverigedemokraterna har insynsplats. Moderaterna och Miljöpartiet har ersättar och insynsplatser.

Insynsplatserna är inget Degerforsvänstern kan slå sig på bröstet för. Dessa tidigare generösa regler kan vi istället tacka Socialdemokraterna för.

Det är en inskränkning/försämring att avlägsna möjligheterna att göra protokollsanteckningar.

Maktkoncentrationen kommer an på att oppositionsrådet sitter med och bildar majoritet. Ni har säkert andra formuleringar men här gäller den sanna verkligheten. Sanningen finns i betraktarens ögon. Makten är säkrad genom ert agerande.

Och nu till svaren på Moderaternas insändare 24/12. Intressant att ni benämner vår debatt som ett korståg. Vi upplever att Alliansen innan och kort efter valet hade ett gott samarbete. Något hunsande känner vi inte till men visst kan det vara mycket att göra i rollen som oppositionsråd. Man ska stå till tjänst för kommunen och de partier man företräder...

Att Socialdemokraterna + Kristdemokraterna + Centern avsiktligen skulle sabotera budgetarbetet är nonsens. Dålig spåkula?

Rena insinuationer...

Slutligen ska vi givetvis inom Centern och Kristdemokraterna fokusera på vår egen politik som är bra för hela Degerfors. Det är dock mer arbetsamt nu då vi berövats oppositionsrådet till majoriteten.

Vem påstår att systemet med insynsplatser är uselt? Det är försämrat och förändrat till majoritetens fördel. Och att ens föreslå att de ska slopas är maktfullkomlighet.

Så visst är det som nu skett i Degerfors en osmaklig fräckhet. Vi kan bara hålla med.


För Kristdemokratena

Jan Johansson

För Centerpartiet

Birgitta Höijer

Den tionde december föreslog Degerforsvänstern Johan Nordström (M) till oppositionsråd. Innan dess hade V ändrat reglementet för att möjliggöra detta. V följer således de lagar som de själva instiftar. Rent krasst kan alla lagar/ förordningar ändras och därigenom följer man gällande lagar.

Fullmäktigeperioden 2006-2010 som V refererar till debatterade vi på senaste fullmäktige. Då valde alliansen själva sitt eget oppositionsråd! Nu väljer V ur de egna leden Nordström till oppositionsråd. Detta trots att Modeaterna har mindre mandat än Centern och Kristdemokraterna tillsammans.

Röstetalen från fullmäktige visar att vänstern, moderaterna och miljöpartiet röstade fram deras egen kandidat. Som sagt, lättare att ha oppositionen i den egna maktsfären. Peter Pedersen från Degerforsvänstern uttalade sig i början av året i pressen att förslaget om avgiftsfri musikskola var säkrat i och med majoriteten.

Detta tyder på att Moderaterna inte längre är i opposition vilket man ideligen påskiner...De är med i majoriteten.

Apropå insynsplatser i Kommunstyrelsen så har Centern en ordinarie plats. Kristdemokraterna har en insynsplats och ersätter Centern vid behov.. Sverigedemokraterna har insynsplats. Moderaterna och Miljöpartiet har ersättar och insynsplatser.

Insynsplatserna är inget Degerforsvänstern kan slå sig på bröstet för. Dessa tidigare generösa regler kan vi istället tacka Socialdemokraterna för.

Det är en inskränkning/försämring att avlägsna möjligheterna att göra protokollsanteckningar.

Maktkoncentrationen kommer an på att oppositionsrådet sitter med och bildar majoritet. Ni har säkert andra formuleringar men här gäller den sanna verkligheten. Sanningen finns i betraktarens ögon. Makten är säkrad genom ert agerande.

Och nu till svaren på Moderaternas insändare 24/12. Intressant att ni benämner vår debatt som ett korståg. Vi upplever att Alliansen innan och kort efter valet hade ett gott samarbete. Något hunsande känner vi inte till men visst kan det vara mycket att göra i rollen som oppositionsråd. Man ska stå till tjänst för kommunen och de partier man företräder...

Att Socialdemokraterna + Kristdemokraterna + Centern avsiktligen skulle sabotera budgetarbetet är nonsens. Dålig spåkula?

Rena insinuationer...

Slutligen ska vi givetvis inom Centern och Kristdemokraterna fokusera på vår egen politik som är bra för hela Degerfors. Det är dock mer arbetsamt nu då vi berövats oppositionsrådet till majoriteten.

Vem påstår att systemet med insynsplatser är uselt? Det är försämrat och förändrat till majoritetens fördel. Och att ens föreslå att de ska slopas är maktfullkomlighet.

Så visst är det som nu skett i Degerfors en osmaklig fräckhet. Vi kan bara hålla med.


För Kristdemokratena

Jan Johansson

För Centerpartiet

Birgitta Höijer