2015-01-16 06:00

2015-01-20 22:41

Handslag för ordning i riksdagen

POLITIK

Jag har lite svårt att förstå allt prat om att oppositionen lagt sig platt, eller att demokratin är satt ur spel. I Sveriges Riksdag har praxis alltid varit att oppositionen lagt ner sina röster i den slutliga voteringen om budgeten. Sedan har arbetet om detaljerna skett i utskotten. Motioner och propositioner har lagts däremellan som har röstats igenom med olika majoriteter.

I höstas skedde det inte. Men nu har de demokratiska partierna tagit varandra i hand på att gammal praxis ska gälla även i fortsättningen. Vi är alltså tillbaks till samma läge som hösten 2010.


Sören Wäppling

Jag har lite svårt att förstå allt prat om att oppositionen lagt sig platt, eller att demokratin är satt ur spel. I Sveriges Riksdag har praxis alltid varit att oppositionen lagt ner sina röster i den slutliga voteringen om budgeten. Sedan har arbetet om detaljerna skett i utskotten. Motioner och propositioner har lagts däremellan som har röstats igenom med olika majoriteter.

I höstas skedde det inte. Men nu har de demokratiska partierna tagit varandra i hand på att gammal praxis ska gälla även i fortsättningen. Vi är alltså tillbaks till samma läge som hösten 2010.


Sören Wäppling