2015-01-15 06:00

2015-01-20 23:18

Tips om framtida jobb

HAGFORS: Arbetsmarknadsdag inför gymnasievalet

Välj det ni tycker är kul. Ett återkommande råd när niorna mötte representanter för arbetslivet i Hagfors för att få tips och inspiration inför gymnasievalet.

Tidigare under läsåret har niorna besökt Älvstrandsgymnasiet för att höra vad som erbjuds efter grundskolan. Nu var det dags att höra hur den lokala arbetsmarknaden ser ut och hur förutsättningar är för att få jobb framöver.

Tanken är att ungdomarna ska få en bild av hur man går från skolbänken till arbetslivet. Men att välja väg är inte lätt, långt ifrån alla niorna hade bestämt sig för vad de skulle söka för program.

– Jag vill gå natur för att det är störst möjligheter att gå vidare därifrån och att jag tror det passar mig, sa Rebecka Kruse efter att ha lyssnat på hur banken och revisionsbyrån jobbar och hur man ser på framtiden när det gäller rekryteringsbehov.

– Jag är även intresserad av ekonomi, förklarade Rebecka varför hon valt att höra mer om just den branschen.

Om det blir en framtid i Hagfors var hon dock tveksam till.

– Jag vill nog helst till en större stad, sa hon.

Möjlighet till praktik

Viktor Haglund hade redan bestämt sig för att söka ekonomiprogrammet i Hagfors. Och nu funderade han på att söka en praktikplats på banken när han fått höra att den möjligheten fanns.

Vid en av stationerna som eleverna hade att välja på för dagens två besök fanns representanter för basnäringen i Hagfors, stålindustrin. Uddeholm och Valmet sysselsätter tillsammans 950 personer inne på järnverksområdet och rekryteringsbehovet är stort framöver, inte minst med tanke på att medelåldern är hög med pensionsavgångar som ska ersättas.

Utbildning ett krav

Nu är det inte bara att kliva in på personalkontoret och få ett jobb, som det var en gång i tiden. Det krävs utbildning till alla platser och ett minimikrav är fullständiga gymnasiebetyg. Och har man roligt i skolan så underlättar det för att man ska klara sig bra.

”Välj med hjärtat, vännerna finns eller får man ändå”, var budskapet från ”stålfolket” som även vittnade om att det inte alltid behöver vara en rak väg innan man är framme. Det kan byta fler gånger längs vägen.

För Gustav Klier-Vallgren och Anton Danielsson var huvudmålet vid valet till gymnasium att komma in på en sportinriktning; innebandy eller ishockey som finns i Hagfors. De var bägge inställda på att bli kvar i Hagfors.

– Det är gott att vara nära hemma, sa de.

Så kan järnverket vara ett alternativ?

– Kanske, men hellre nåt inom bygg, sa Anton.

Målet är att arbetsmarknadsdagen för niorna ska bli årligen återkommande och att det även ska bli något liknande för gymnasiet.

Tidigare under läsåret har niorna besökt Älvstrandsgymnasiet för att höra vad som erbjuds efter grundskolan. Nu var det dags att höra hur den lokala arbetsmarknaden ser ut och hur förutsättningar är för att få jobb framöver.

Tanken är att ungdomarna ska få en bild av hur man går från skolbänken till arbetslivet. Men att välja väg är inte lätt, långt ifrån alla niorna hade bestämt sig för vad de skulle söka för program.

– Jag vill gå natur för att det är störst möjligheter att gå vidare därifrån och att jag tror det passar mig, sa Rebecka Kruse efter att ha lyssnat på hur banken och revisionsbyrån jobbar och hur man ser på framtiden när det gäller rekryteringsbehov.

– Jag är även intresserad av ekonomi, förklarade Rebecka varför hon valt att höra mer om just den branschen.

Om det blir en framtid i Hagfors var hon dock tveksam till.

– Jag vill nog helst till en större stad, sa hon.

Möjlighet till praktik

Viktor Haglund hade redan bestämt sig för att söka ekonomiprogrammet i Hagfors. Och nu funderade han på att söka en praktikplats på banken när han fått höra att den möjligheten fanns.

Vid en av stationerna som eleverna hade att välja på för dagens två besök fanns representanter för basnäringen i Hagfors, stålindustrin. Uddeholm och Valmet sysselsätter tillsammans 950 personer inne på järnverksområdet och rekryteringsbehovet är stort framöver, inte minst med tanke på att medelåldern är hög med pensionsavgångar som ska ersättas.

Utbildning ett krav

Nu är det inte bara att kliva in på personalkontoret och få ett jobb, som det var en gång i tiden. Det krävs utbildning till alla platser och ett minimikrav är fullständiga gymnasiebetyg. Och har man roligt i skolan så underlättar det för att man ska klara sig bra.

”Välj med hjärtat, vännerna finns eller får man ändå”, var budskapet från ”stålfolket” som även vittnade om att det inte alltid behöver vara en rak väg innan man är framme. Det kan byta fler gånger längs vägen.

För Gustav Klier-Vallgren och Anton Danielsson var huvudmålet vid valet till gymnasium att komma in på en sportinriktning; innebandy eller ishockey som finns i Hagfors. De var bägge inställda på att bli kvar i Hagfors.

– Det är gott att vara nära hemma, sa de.

Så kan järnverket vara ett alternativ?

– Kanske, men hellre nåt inom bygg, sa Anton.

Målet är att arbetsmarknadsdagen för niorna ska bli årligen återkommande och att det även ska bli något liknande för gymnasiet.

Gymnasievalet

115 nior ska välja till gymnasiet. I Hagfors finns tio program:

Bygg- och anläggning, barn- och fritid, ekonomi, el- och energi, fordon, Industri, natur, samhäll, teknik samt vård- och omsorg.