2015-01-15 06:00

2015-01-20 22:41

Överklagat överklagande

VARGJAKTEN

Den åtminstone tillfälligt inställda licensjakten på 36 vargar i Värmlands och Örebro län har rört upp känslorna i jägarkåren och hos många landsbygdsbor.

Beskedet kom nästan bokstavligen i elfte timmen från förvaltningsrätten i Karlstad, men rörde strängt taget inte själva vargjakten. Istället handlar det juridiska finliret om det är förenligt med EU-rätten att ett beslut om vargjakt från Naturvårdsverket verkligen inte skall gå att överklaga.

Och alltså så blev det i praktiken ändå ett överklagande som ledde till så kallade inhibition – alltså att vargjakten tills vidare ställs in. Om nu inte kammarrätten i Göteborg efter ett överklagande ger underrätten bakläxa. Det är inte alldeles enkelt att hänga med i alla turer om överklaganden av överklaganden. Förfarandet är heller inte ägnat åt att stärka förtroendet för rovdjurspolitiken, vad man än kan tycka i själva sakfrågan.

Under flera år har regering och riksdag på olika sätt försökt få tills stånd jakt på varg, men stoppats efter olika överklaganden. Ytterst finns det EU-direktiv som i princip ogillar de flesta former av jakt som inte är ren skyddsjakt på specifika individer, men som politikerna försökt krångla sig förbi. Så länge denna diskrepans finns så lär motsättningarna fortsätta. Om EU har svårt att tolerera en svensk vargförvaltning som tar sig i uttryck i jakt är det kanske dags för politikerna att börja föra upp diskussionerna till den nivån.

Beskedet kom nästan bokstavligen i elfte timmen från förvaltningsrätten i Karlstad, men rörde strängt taget inte själva vargjakten. Istället handlar det juridiska finliret om det är förenligt med EU-rätten att ett beslut om vargjakt från Naturvårdsverket verkligen inte skall gå att överklaga.

Och alltså så blev det i praktiken ändå ett överklagande som ledde till så kallade inhibition – alltså att vargjakten tills vidare ställs in. Om nu inte kammarrätten i Göteborg efter ett överklagande ger underrätten bakläxa. Det är inte alldeles enkelt att hänga med i alla turer om överklaganden av överklaganden. Förfarandet är heller inte ägnat åt att stärka förtroendet för rovdjurspolitiken, vad man än kan tycka i själva sakfrågan.

Under flera år har regering och riksdag på olika sätt försökt få tills stånd jakt på varg, men stoppats efter olika överklaganden. Ytterst finns det EU-direktiv som i princip ogillar de flesta former av jakt som inte är ren skyddsjakt på specifika individer, men som politikerna försökt krångla sig förbi. Så länge denna diskrepans finns så lär motsättningarna fortsätta. Om EU har svårt att tolerera en svensk vargförvaltning som tar sig i uttryck i jakt är det kanske dags för politikerna att börja föra upp diskussionerna till den nivån.