2015-01-15 06:00

2015-01-20 22:41

Bryt elnätsmonopolet

VÄRMLAND HAMMARÖ: Dyra Fortum blir ännu dyrare

Så har det hänt igen! Fortum höjer elnätspriserna. Två veckor innan höjningen annonserar Fortum om detta i tidningarna. Kunderna får inte information, vare sig i brev eller på sina fakturor.

Fortum har monopol och kan i princip ta ut vilka priser som helst. Energimyndigheten som ska bevaka kraftbolagens prissättningar har visat sig vara en tandlös myndighet. När elpriserna sjunker tar Fortum in dessa förlorade inkomster genom att höja nätavgifterna. Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen.

Nu ska vi värmlänningar som redan har en av de högsta nätavgifterna i landet få en höjning med 468 kronor om året, till en total kostnad på 7 283 kronor om året (villa med 20 Ampere och en förbrukning på 20 000 kWh) . Till detta kommer en överföringsavgift på 25,10 öre per kWh – en höjning med ca 1 öre per kWh. Överföringsavgiften kostar villaägaren 5 020 kr om året. De här två fasta kostnaderna, som kunderna inte har någon möjlighet att påverka, uppgår till 12 303 om året. Är detta rimligt? Naturligtvis inte!

Det finns ingen anledning att byta ut fönster eller tilläggsisolera eftersom Fortum hela tiden höjer de avgifter som är opåverkbara för kunderna. Det är ofattbart hur myndigheterna bara sitter och tittar på. Se till att monopolsituationen på elnäten försvinner och att Energimyndigheten arbetar för kundernas bästa.


Gary Bergqvist

Så har det hänt igen! Fortum höjer elnätspriserna. Två veckor innan höjningen annonserar Fortum om detta i tidningarna. Kunderna får inte information, vare sig i brev eller på sina fakturor.

Fortum har monopol och kan i princip ta ut vilka priser som helst. Energimyndigheten som ska bevaka kraftbolagens prissättningar har visat sig vara en tandlös myndighet. När elpriserna sjunker tar Fortum in dessa förlorade inkomster genom att höja nätavgifterna. Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen.

Nu ska vi värmlänningar som redan har en av de högsta nätavgifterna i landet få en höjning med 468 kronor om året, till en total kostnad på 7 283 kronor om året (villa med 20 Ampere och en förbrukning på 20 000 kWh) . Till detta kommer en överföringsavgift på 25,10 öre per kWh – en höjning med ca 1 öre per kWh. Överföringsavgiften kostar villaägaren 5 020 kr om året. De här två fasta kostnaderna, som kunderna inte har någon möjlighet att påverka, uppgår till 12 303 om året. Är detta rimligt? Naturligtvis inte!

Det finns ingen anledning att byta ut fönster eller tilläggsisolera eftersom Fortum hela tiden höjer de avgifter som är opåverkbara för kunderna. Det är ofattbart hur myndigheterna bara sitter och tittar på. Se till att monopolsituationen på elnäten försvinner och att Energimyndigheten arbetar för kundernas bästa.


Gary Bergqvist