2015-01-14 06:00

2015-01-20 23:15

Nu blir polisen mer lokal

KARLSKOGA/DEGERFORS: Ny organisation och nya uppdrag inom polisen

Det sker en omorganisation inom polisen, både lokalt och nationellt. Främst handlar det om ökad samverkan och närhet till medborgarna.

De tidigare 21 polismyndigheterna, Riskpolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium ersätts från den första januari med en samlad polismyndighet. Örebro län, Värmland och Dalarna ingår nu i Region Bergslagen med Örebro som huvudort. Karlskoga, Degerfors och Hällefors ingår som tidigare i det västra polisområdet.

– Det handlar om en ambitionshöjning, att komma närmare medborgarna. Vi måste ha ett högt förtroende i samhället för att lyckas i polisarbetet, säger, Kenneth Sundqvist.

Mer samverkan

Tills årsskiftet var han närpolischef i Karlskoga. Nu ska han i stället lägga fokus på att utveckla en samverkan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Jag har jobbat här i många år och det finns ett mycket gott samverkansklimat. Men det finns inget som inte kan förbättras ytterligare.

Tanken är att han tillsammans med kommunen, det lokala brottsförebyggande rådet och andra aktörer ska utreda vilka problemområden som finns och hur dessa kan åtgärdas.

Tidigare biträdande närpolischef Thomas Nilsson blir tillförordnad chef tills en ny har rekryterats senare under året.

”Känner oss rustade”

Målet med omorganisationen är även att lokalpolisområdet ska utgöra basen för myndighetens verksamhet, att befogenheter och ansvar ska läggas ut på en lägre nivå och att tillgängligheten och kontakten med medborgarna ska utvecklas.

– Det är det vi ska arbeta fram under 2015. Under de senaste åren har vi fått en föryngring med nya poliser i yttre tjänst, vi har en stabil utredningsdel och ger en god service, så vi känner oss rustade för att gå in i en ny organisation, säger Thomas Nilsson.

De hoppas att omorganisationen kan skapa bättre förutsättningar för samarbete med till exempel polisen i Kristinehamn.

– Vi hjälps ju redan åt men det kan utvecklas mer under året. Länsgränserna ligger kvar ganska strikt men det kanske är nästa skede, att det blir ännu lättare med samverkan längre fram, säger Nilsson.

De tidigare 21 polismyndigheterna, Riskpolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium ersätts från den första januari med en samlad polismyndighet. Örebro län, Värmland och Dalarna ingår nu i Region Bergslagen med Örebro som huvudort. Karlskoga, Degerfors och Hällefors ingår som tidigare i det västra polisområdet.

– Det handlar om en ambitionshöjning, att komma närmare medborgarna. Vi måste ha ett högt förtroende i samhället för att lyckas i polisarbetet, säger, Kenneth Sundqvist.

Mer samverkan

Tills årsskiftet var han närpolischef i Karlskoga. Nu ska han i stället lägga fokus på att utveckla en samverkan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Jag har jobbat här i många år och det finns ett mycket gott samverkansklimat. Men det finns inget som inte kan förbättras ytterligare.

Tanken är att han tillsammans med kommunen, det lokala brottsförebyggande rådet och andra aktörer ska utreda vilka problemområden som finns och hur dessa kan åtgärdas.

Tidigare biträdande närpolischef Thomas Nilsson blir tillförordnad chef tills en ny har rekryterats senare under året.

”Känner oss rustade”

Målet med omorganisationen är även att lokalpolisområdet ska utgöra basen för myndighetens verksamhet, att befogenheter och ansvar ska läggas ut på en lägre nivå och att tillgängligheten och kontakten med medborgarna ska utvecklas.

– Det är det vi ska arbeta fram under 2015. Under de senaste åren har vi fått en föryngring med nya poliser i yttre tjänst, vi har en stabil utredningsdel och ger en god service, så vi känner oss rustade för att gå in i en ny organisation, säger Thomas Nilsson.

De hoppas att omorganisationen kan skapa bättre förutsättningar för samarbete med till exempel polisen i Kristinehamn.

– Vi hjälps ju redan åt men det kan utvecklas mer under året. Länsgränserna ligger kvar ganska strikt men det kanske är nästa skede, att det blir ännu lättare med samverkan längre fram, säger Nilsson.