2015-01-14 06:00

2015-01-20 23:15

Låt snusförnuftet gälla 2015

Debatt: Tobak

Att vara emot all tobak är som att vara emot trä, men inte bekymra sig över att det är röken från den sprakande brasan som utgör hälsoproblemet för lungorna, skriver Patrik Strömer.

Två vanliga nyårslöften brukar vara att sluta röka och gå ner i vikt. Sådana ambitioner är bra, men det är inte alla som lyckas. Att sluta röka är svårt. En del försöker rakt av. Andra trappar ner. Och en del försöker använda olika typer av läkemedel. Många som har slutat röka under de senaste 20 åren har istället gått över till snus, som är rökfritt.

Eftersom det är själva röken som är det skadliga, borde utomstående glädja sig åt varje person som slutar att röka. Hur det fimpas kan spela mindre roll. Men det finns fortfarande många landsting och folkhälsobyråkrater som har fått för sig att det är viktigare att generellt ge sig på tobak än att bekämpa den farliga tobakens skadeverkningar. Och som så ofta när ett urskillningslöst perspektiv får styra, så blir inte resultatet särskilt bra. Att vara emot all tobak är som att vara emot trä, men inte bekymra sig över att det är röken från den sprakande brasan som utgör hälsoproblemet för lungorna.

Min förhoppning för det nya året är att den svenska diskussionen äntligen ska börja byta skepnad. Från fanatiskt tobaksmotstånd till en förnuftig och balanserad debatt med fokus på att minimera skadeverkningarna. Internationellt har det svenska snuset börjat uppmärksammas, inte bara som en exotisk produkt från ett litet land i norra Europa, utan också som ett medel för att minska rökberoendet i världen.

De flesta forskare är överens om att cigaretter är farligare än snus. Däremot råder det olika uppfattningar om hur mycket farligare. Är det hundra gånger, tio gånger eller bara dubbelt? Vi kan egentligen inte med säkerhet veta. Däremot är det samma nikotin i snus som i olika läkemedel och dessa läkemedel säljs receptfritt. I forna tider fanns inte samma höga kvalitetskontroll när det gällde tobaksråvaran till snus. Dagens laboratorietester visar på extremt låga halter av skadliga ämnen i snus. De uppmätta halterna agrokemikalier är hundra gånger lägre än vad som tillåts i jordgubbar.

Det svenska snuset är nu hotat av EU. De nya lagar som ska gälla för tobak tar inte hänsyn till snuset. Samtidigt är snusexport till EU-länder förbjudet, så det är helt och hållet ett svenskt ansvar att definiera och reglera vad som är svenskt snus och vad det får innehålla. Ur konsumenternas perspektiv är det självklart att smaksättning även i framtiden ska vara tillåten och att det får anges på förpackningen. Något annat vore oansvarigt.

Ingen ska behöva känna dåligt samvete för att ta hjälp av snus för att sluta röka. Lika lite som den som vill gå ner i vikt behöver skämmas för att anlita en kostrådgivare eller personlig tränare. Så länge det går i rätt riktning borde alla berörda glädja sig.

Patrik Strömer

Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen

Två vanliga nyårslöften brukar vara att sluta röka och gå ner i vikt. Sådana ambitioner är bra, men det är inte alla som lyckas. Att sluta röka är svårt. En del försöker rakt av. Andra trappar ner. Och en del försöker använda olika typer av läkemedel. Många som har slutat röka under de senaste 20 åren har istället gått över till snus, som är rökfritt.

Eftersom det är själva röken som är det skadliga, borde utomstående glädja sig åt varje person som slutar att röka. Hur det fimpas kan spela mindre roll. Men det finns fortfarande många landsting och folkhälsobyråkrater som har fått för sig att det är viktigare att generellt ge sig på tobak än att bekämpa den farliga tobakens skadeverkningar. Och som så ofta när ett urskillningslöst perspektiv får styra, så blir inte resultatet särskilt bra. Att vara emot all tobak är som att vara emot trä, men inte bekymra sig över att det är röken från den sprakande brasan som utgör hälsoproblemet för lungorna.

Min förhoppning för det nya året är att den svenska diskussionen äntligen ska börja byta skepnad. Från fanatiskt tobaksmotstånd till en förnuftig och balanserad debatt med fokus på att minimera skadeverkningarna. Internationellt har det svenska snuset börjat uppmärksammas, inte bara som en exotisk produkt från ett litet land i norra Europa, utan också som ett medel för att minska rökberoendet i världen.

De flesta forskare är överens om att cigaretter är farligare än snus. Däremot råder det olika uppfattningar om hur mycket farligare. Är det hundra gånger, tio gånger eller bara dubbelt? Vi kan egentligen inte med säkerhet veta. Däremot är det samma nikotin i snus som i olika läkemedel och dessa läkemedel säljs receptfritt. I forna tider fanns inte samma höga kvalitetskontroll när det gällde tobaksråvaran till snus. Dagens laboratorietester visar på extremt låga halter av skadliga ämnen i snus. De uppmätta halterna agrokemikalier är hundra gånger lägre än vad som tillåts i jordgubbar.

Det svenska snuset är nu hotat av EU. De nya lagar som ska gälla för tobak tar inte hänsyn till snuset. Samtidigt är snusexport till EU-länder förbjudet, så det är helt och hållet ett svenskt ansvar att definiera och reglera vad som är svenskt snus och vad det får innehålla. Ur konsumenternas perspektiv är det självklart att smaksättning även i framtiden ska vara tillåten och att det får anges på förpackningen. Något annat vore oansvarigt.

Ingen ska behöva känna dåligt samvete för att ta hjälp av snus för att sluta röka. Lika lite som den som vill gå ner i vikt behöver skämmas för att anlita en kostrådgivare eller personlig tränare. Så länge det går i rätt riktning borde alla berörda glädja sig.

Patrik Strömer

Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen