2015-01-14 06:00

2015-01-20 22:41

Inget café på Storkasberget

ARVIKA

En Arvikabo föreslår via ett medborgarförslag att kommunen ska medverka till en enklare uteservering på Storkasberget sommartid.

Någon sådan möjlighet ser dock inte kommunstyrelsen som hänvisar till att den byggnad som finns där i dag är i undermåligt skick.

Kommunen vet heller ingen entreprenör som skulle vilja driva caféverksamhet på Storkasberget. Själv säger sig kommunen inte kunna driva café som riktar sig till allmänheten av konkurrensskäl.

Någon sådan möjlighet ser dock inte kommunstyrelsen som hänvisar till att den byggnad som finns där i dag är i undermåligt skick.

Kommunen vet heller ingen entreprenör som skulle vilja driva caféverksamhet på Storkasberget. Själv säger sig kommunen inte kunna driva café som riktar sig till allmänheten av konkurrensskäl.