2015-01-14 06:00

2015-01-20 22:52

Bra elsäkerhet kan bli ännu bättre

ENERGI: Utredare överlämnar betänkande till regeringen

Den svenska elsäkerheten är i huvudsak god konstaterar regeringens utredare Bo Diczfalusy i sitt betänkande. Han ger dock ändå förslag på sådant som kan bli ännu bättre.

Betänkandet Elsäkerhet – en ledningsförmåga överlämnades till regeringen under tisdagen. Uppdraget har varit att se över och lämna förslag till förbättringar av regelverket när det gäller vilka krav som ska ställas på de som utför elektriska installationer.

Den myndighet som utövar tillsyn och godkänner auktoriseringar är Elsäkerhetsverket. Enligt utredarens förslag ska elinstallatörsyrket fortsatt vara ett reglerat yrke där det krävs att man är auktoriserad för att få utföra installationer. För att bli auktoriserad krävs det att man uppfyller utbildningskraven och har praktisk erfarenhet.

Ska registreras

Vad som är nytt i förslaget är att elinstallationer enbart ska få utföras av företag där det finns ett protokoll för egenkontroll samt en behörig elinstallatör. Sedan kan denne ha hjälp av yrkespersoner i företaget som saknar ovan nämnda auktorisering, men företaget som helhet ska uppfylla kraven som ett så kallat elinstallationsföretag.

Som sådant ska företaget anmälas till ett register hos Elsäkerhetsverket. Detta register ska vara tillgängligt via myndighetens hemsida så att konsumenten enklare ska kunna se om den han eller hon anlitar för att göra ett elinstallationsjobb också uppfyller de krav som regelverket ställer.

– Genom anmälningsplikten och det nya registret blir det enklare för Elsäkerhetsverket att bedriva ett effektivt tillsynsarbete, säger Bo Diczfalusy i ett pressmeddelande.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Betänkandet Elsäkerhet – en ledningsförmåga överlämnades till regeringen under tisdagen. Uppdraget har varit att se över och lämna förslag till förbättringar av regelverket när det gäller vilka krav som ska ställas på de som utför elektriska installationer.

Den myndighet som utövar tillsyn och godkänner auktoriseringar är Elsäkerhetsverket. Enligt utredarens förslag ska elinstallatörsyrket fortsatt vara ett reglerat yrke där det krävs att man är auktoriserad för att få utföra installationer. För att bli auktoriserad krävs det att man uppfyller utbildningskraven och har praktisk erfarenhet.

Ska registreras

Vad som är nytt i förslaget är att elinstallationer enbart ska få utföras av företag där det finns ett protokoll för egenkontroll samt en behörig elinstallatör. Sedan kan denne ha hjälp av yrkespersoner i företaget som saknar ovan nämnda auktorisering, men företaget som helhet ska uppfylla kraven som ett så kallat elinstallationsföretag.

Som sådant ska företaget anmälas till ett register hos Elsäkerhetsverket. Detta register ska vara tillgängligt via myndighetens hemsida så att konsumenten enklare ska kunna se om den han eller hon anlitar för att göra ett elinstallationsjobb också uppfyller de krav som regelverket ställer.

– Genom anmälningsplikten och det nya registret blir det enklare för Elsäkerhetsverket att bedriva ett effektivt tillsynsarbete, säger Bo Diczfalusy i ett pressmeddelande.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.