2015-01-14 15:33

2015-01-20 22:46

Besked om vargjakten på torsdag

VÄRMLAND

Kammarrätten i Göteborg meddelade under onsdagen att ett preliminärt besked om vargjakten kommer under torsdagen.

Det är nu kammarrätten som ska avgöra om beslutet att stoppa vargjakten var rätt eller fel.

Licensjakten i Värmland och Örebro län på 24 vargar, som skulle ha inletts i fredags, stoppades i sista stund av förvaltningsrätten i Karlstad.

Rätten ansåg i sitt inhibitionsbeslut att det finns skäl att undersöka om en ändrad beslutsgång för vargärenden, som bland annat gäller möjligheten att överklaga, överstämmer med EU-direktiven.

Det är nu kammarrätten som ska avgöra om beslutet att stoppa vargjakten var rätt eller fel.

Licensjakten i Värmland och Örebro län på 24 vargar, som skulle ha inletts i fredags, stoppades i sista stund av förvaltningsrätten i Karlstad.

Rätten ansåg i sitt inhibitionsbeslut att det finns skäl att undersöka om en ändrad beslutsgång för vargärenden, som bland annat gäller möjligheten att överklaga, överstämmer med EU-direktiven.