2015-01-13 06:00

2015-01-20 23:15

Svar till hur tänker hemtjänsten

ÄLDREOMSORG

Inför helger med många röda dagar planerar hemvården om då det inte finns samma bemanning dessa dagar. Serviceinsatser som inköp, städ och tvätt planeras så det inte inträffar på helgen utan sker innan helgdagarna, för att det ska vara fint och städat och att varor ska finnas hemma inför helgen.

Beträffande personlig omvårdnad så finns behoven även på helgen och de insatserna utförs som vanligt. Om man har dusch inplanerat en helgdag erbjuds man i regel en annan vardag och det ska ske i samförstånd med den enskilde. Som du påpekar har de gångna helgerna inneburit många röda dagar och då gäller det att man planerar inför detta tillsammans.

Det pågår utvecklingsarbete inom vård och omsorg i Karlskoga kommun, där individen ska få större påverkan på insatsernas utförande och när man får sin hjälp, modellen för detta arbete har skapats av Socialstyrelsen, det är viktigt för oss att möta de behov den enskilde har. Jag vill gärna att din väninna eller du tar kontakt med mig så att vi tillsammans kan reda ut vad som brustit i den händelse som du beskriver.

Annica Lilja

Områdeschef Hemvård

Inför helger med många röda dagar planerar hemvården om då det inte finns samma bemanning dessa dagar. Serviceinsatser som inköp, städ och tvätt planeras så det inte inträffar på helgen utan sker innan helgdagarna, för att det ska vara fint och städat och att varor ska finnas hemma inför helgen.

Beträffande personlig omvårdnad så finns behoven även på helgen och de insatserna utförs som vanligt. Om man har dusch inplanerat en helgdag erbjuds man i regel en annan vardag och det ska ske i samförstånd med den enskilde. Som du påpekar har de gångna helgerna inneburit många röda dagar och då gäller det att man planerar inför detta tillsammans.

Det pågår utvecklingsarbete inom vård och omsorg i Karlskoga kommun, där individen ska få större påverkan på insatsernas utförande och när man får sin hjälp, modellen för detta arbete har skapats av Socialstyrelsen, det är viktigt för oss att möta de behov den enskilde har. Jag vill gärna att din väninna eller du tar kontakt med mig så att vi tillsammans kan reda ut vad som brustit i den händelse som du beskriver.

Annica Lilja

Områdeschef Hemvård