2015-01-13 15:52

2015-01-20 22:52

Polislöften till medborgarna

NYA POLISMYNDIGHETEN: Bättre dialog med kommuninvånarna

Den nya polisorganisationen har trätt i kraft och en enda myndighet har bildats. Nu ska polisen arbeta med medborgarlöften.

Region Bergslagen har ett pilotprojekt i Torsby där man redan har inlett arbetet med medborgarlöften.

– Man kommer att ta fram ett koncept som vi ska arbeta utifrån, förklarar Orla Kristoffersen, ställföreträdande lokalpolisområdeschef i Kristinehamn.

Frågor

Polisen vänder sig till olika grupper i samhället. Allt från kommuninvånare, företagare och kommunanställda till politiker, ungdomar och pensionärsföreningar. Tanken är att försöka nå ut så brett som möjligt för att få svar på en rad frågor.

– Det handlar bland annat om vad du förväntar dig av polisen och vad önskar du att vi ska jobba mer med, säger Orla Kristoffersen.

Därefter görs en sammanställning och utifrån den formuleras ett lokalt medborgarlöfte.

Förhoppningen är att arbetet med medborgarlöftet ska kunna starta i Kristinehamn till hösten.

Kommunpoliser

Just nu pågår en rekryteringsprocess då cheferna på lokal nivå ännu inte har tillsatts i den nya organisationen. Det kommer även att rekryteras kommunpoliser.

– De kommer att ha specialområden och överenskommelser med olika enheter i kommunen. Det kan till exempel handla om att arbeta närmre skolan i samarbete med socialtjänsten, förklarar Orla Kristoffersen.

Rekryteringarna beräknas vara klara under våren 2015.

– Målet är att kommuninnevånarna ska komma närmare sin lokala polis.

Region Bergslagen har ett pilotprojekt i Torsby där man redan har inlett arbetet med medborgarlöften.

– Man kommer att ta fram ett koncept som vi ska arbeta utifrån, förklarar Orla Kristoffersen, ställföreträdande lokalpolisområdeschef i Kristinehamn.

Frågor

Polisen vänder sig till olika grupper i samhället. Allt från kommuninvånare, företagare och kommunanställda till politiker, ungdomar och pensionärsföreningar. Tanken är att försöka nå ut så brett som möjligt för att få svar på en rad frågor.

– Det handlar bland annat om vad du förväntar dig av polisen och vad önskar du att vi ska jobba mer med, säger Orla Kristoffersen.

Därefter görs en sammanställning och utifrån den formuleras ett lokalt medborgarlöfte.

Förhoppningen är att arbetet med medborgarlöftet ska kunna starta i Kristinehamn till hösten.

Kommunpoliser

Just nu pågår en rekryteringsprocess då cheferna på lokal nivå ännu inte har tillsatts i den nya organisationen. Det kommer även att rekryteras kommunpoliser.

– De kommer att ha specialområden och överenskommelser med olika enheter i kommunen. Det kan till exempel handla om att arbeta närmre skolan i samarbete med socialtjänsten, förklarar Orla Kristoffersen.

Rekryteringarna beräknas vara klara under våren 2015.

– Målet är att kommuninnevånarna ska komma närmare sin lokala polis.