2015-01-13 06:00

2015-01-20 23:15

Hon överklagar beslutet

SÄFFLE: "Anmärkningsvärt att gå emot ett läkarutlåtande"

Komplicerad situation. Gunnel Olsson skadade sitt knä för 1,5 år sedan. Efter en rad komplikationer sjukskrevs hon på heltid efter att knäleden helt lossnade.
Ett läkarutlåtande gör klart att hon kan jobba 50 procent men det är någonting som Försäkringskassan viftar undan.

För runt två månader sedan ringde Försäkringskassan upp Gunnel för att förklara att hon måste börja arbeta igen. Hennes sjukdagar var slut.

– Jag sa att jag inte klarar att gå tillbaka till mitt tidigare arbete då jag inte är helt bra än, men det togs det ingen hänsyn till, förklarar Gunnel.

Hennes läkare menar att hon kan jobba max halvtid, men det håller inte Försäkringskassan med om.

– Jag fick tre alternativ. Börja jobba på min tjänst igen, säga upp mig eller skriva in mig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, berättar hon.

Gunnel berättar att hon i och med att hennes sjukdagar är slut nu står utan sjukpenning i tre månader.

– Och det ska tydligen gälla oavsett om jag blir allvarligt sjuk eller påkörd av en bil, säger hon.

”Är anmärkningsvärt”

Gunnel gick tillbaka till sitt jobb i november kort efter att hon fick beskedet att hon inte längre ska vara sjukskriven.

En situation som inte fungerat då hon fortfarande är dålig.

– Jag kontaktade facket, mina chefer och kommunen och de har varit jättebra. Facket har hjälpt mig att överklaga Försäkringskassans beslut, då även de tycker att det är anmärkningsvärt att gå emot ett läkarutlåtande. Man kan ju fundera på varför de gör så?

Hur går du vidare nu?

– Mitt mål är att orka jobba i tre månader, vilket man tydligen måste göra om man över huvud taget ska få rätt till sjukpenning igen. Sedan återstår att se vad som händer med mitt överklagande.

Kan begära omprövning

Vad säger då Försäkringskassan?

Man kommenterar inte Gunnels ärende, men förklarar hur sjukförsäkringen fungerar.

När Försäkringskassan bedömer rätten till sjukpenning så gör vi det utifrån rehabiliteringskedjan, som regering och riksdag beslutade om 2008. Den innebär att under de första 90 dagarna som man är sjukskriven har man rätt till sjukpenning om man inte kan arbeta i sitt vanliga arbete. Efter 90 dagar har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Efter 180 dagar har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Om man fortfarande är sjukskriven efter dag 366 bedöms arbetsförmågan alltid efter alla arbeten på arbetsmarknaden.

– Om Försäkringskassan bedömer att man klarar av ett annat arbete i samma omfattning som det man hade före sjukskrivningen i ett annat yrke har man inte rätt till sjukpenning. Om vi gör den bedömningen blir man erbjuden en arbetslivsintroduktion i tre månader genom Arbetsförmedlingen för att hitta andra vägar tillbaka till arbete. Under arbetslivsintroduktionen har man rätt till aktivitetsstöd. Är man inte nöjd med ett beslut från Försäkringskassan har man alltid möjlighet att begära en omprövning av beslutet, svarar Marie-Helen Lindström, områdeschef för Försäkringskassan i Karlstad.

För runt två månader sedan ringde Försäkringskassan upp Gunnel för att förklara att hon måste börja arbeta igen. Hennes sjukdagar var slut.

– Jag sa att jag inte klarar att gå tillbaka till mitt tidigare arbete då jag inte är helt bra än, men det togs det ingen hänsyn till, förklarar Gunnel.

Hennes läkare menar att hon kan jobba max halvtid, men det håller inte Försäkringskassan med om.

– Jag fick tre alternativ. Börja jobba på min tjänst igen, säga upp mig eller skriva in mig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, berättar hon.

Gunnel berättar att hon i och med att hennes sjukdagar är slut nu står utan sjukpenning i tre månader.

– Och det ska tydligen gälla oavsett om jag blir allvarligt sjuk eller påkörd av en bil, säger hon.

”Är anmärkningsvärt”

Gunnel gick tillbaka till sitt jobb i november kort efter att hon fick beskedet att hon inte längre ska vara sjukskriven.

En situation som inte fungerat då hon fortfarande är dålig.

– Jag kontaktade facket, mina chefer och kommunen och de har varit jättebra. Facket har hjälpt mig att överklaga Försäkringskassans beslut, då även de tycker att det är anmärkningsvärt att gå emot ett läkarutlåtande. Man kan ju fundera på varför de gör så?

Hur går du vidare nu?

– Mitt mål är att orka jobba i tre månader, vilket man tydligen måste göra om man över huvud taget ska få rätt till sjukpenning igen. Sedan återstår att se vad som händer med mitt överklagande.

Kan begära omprövning

Vad säger då Försäkringskassan?

Man kommenterar inte Gunnels ärende, men förklarar hur sjukförsäkringen fungerar.

När Försäkringskassan bedömer rätten till sjukpenning så gör vi det utifrån rehabiliteringskedjan, som regering och riksdag beslutade om 2008. Den innebär att under de första 90 dagarna som man är sjukskriven har man rätt till sjukpenning om man inte kan arbeta i sitt vanliga arbete. Efter 90 dagar har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Efter 180 dagar har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Om man fortfarande är sjukskriven efter dag 366 bedöms arbetsförmågan alltid efter alla arbeten på arbetsmarknaden.

– Om Försäkringskassan bedömer att man klarar av ett annat arbete i samma omfattning som det man hade före sjukskrivningen i ett annat yrke har man inte rätt till sjukpenning. Om vi gör den bedömningen blir man erbjuden en arbetslivsintroduktion i tre månader genom Arbetsförmedlingen för att hitta andra vägar tillbaka till arbete. Under arbetslivsintroduktionen har man rätt till aktivitetsstöd. Är man inte nöjd med ett beslut från Försäkringskassan har man alltid möjlighet att begära en omprövning av beslutet, svarar Marie-Helen Lindström, områdeschef för Försäkringskassan i Karlstad.