2015-01-13 06:00

2015-01-20 23:18

Byte på ordförandeposterna

HAGFORS: Nu har politikerna formerat sig i utskotten

Det blir nya ordförande i alla fyra utskotten när den politiska ledningen formerar sig för den här mandatperioden.
– Det känns jättebra att det kommit in nya i kommunstyrelsen med olika bakgrunder, säger kommunalråd Åsa Johansson (S).

Det är ur kommunstyrelsen som ledamöterna till utskotten väljs. Som kommunstyrelsens ordförande blir Åsa Johansson även ordförande för kommunledningsutskottet. Med sig som ordinarie ledamöter får hon partikamraterna Ann-Sofie Ronacher och Göran Eriksson samt Stellan Andersson (C) och Mikael Edvardsson (SD).

Ann-Sofie Ronacher tar över ordförandeskapet i samhällsbyggnadsutskottet efter Göran Eriksson. Övriga är Sten-Inge Olsson och Tomas Pettersson (S) samt Anna-Karin Berglund (C) och Anders Skogfeldt (SD).

Göran Eriksson blir i stället ordförande i barn- och bildningsutskottet, efter Anna-Greta Johansson. Övriga är Lena Svensson och Hans-Olov Stöllman (S) samt Lars T. Stenson (FP) och Jan Klarström (SD).

Pernilla Boström (S) blir ordförande i individ- och omsorgsutskottet efter Åsa Johansson. Anna-Greta Johansson och Ingemar Tönnberg (S) samt Dennis Byberg (M) och Karl Persson (SD) är övriga ordinarie ledamöter.

Den nya ledningen tar avstamp från ett bra ekonomiskt resultat 2014. Prognosen pekar mot ett plus på 16,3 miljoner kronor dåp skatteintäkter och generella bidrag blev högre än förväntat. De kommunala verksamheterna gick totalt enligt budget men där äldreomsorgen drog över rejält.

Det är ur kommunstyrelsen som ledamöterna till utskotten väljs. Som kommunstyrelsens ordförande blir Åsa Johansson även ordförande för kommunledningsutskottet. Med sig som ordinarie ledamöter får hon partikamraterna Ann-Sofie Ronacher och Göran Eriksson samt Stellan Andersson (C) och Mikael Edvardsson (SD).

Ann-Sofie Ronacher tar över ordförandeskapet i samhällsbyggnadsutskottet efter Göran Eriksson. Övriga är Sten-Inge Olsson och Tomas Pettersson (S) samt Anna-Karin Berglund (C) och Anders Skogfeldt (SD).

Göran Eriksson blir i stället ordförande i barn- och bildningsutskottet, efter Anna-Greta Johansson. Övriga är Lena Svensson och Hans-Olov Stöllman (S) samt Lars T. Stenson (FP) och Jan Klarström (SD).

Pernilla Boström (S) blir ordförande i individ- och omsorgsutskottet efter Åsa Johansson. Anna-Greta Johansson och Ingemar Tönnberg (S) samt Dennis Byberg (M) och Karl Persson (SD) är övriga ordinarie ledamöter.

Den nya ledningen tar avstamp från ett bra ekonomiskt resultat 2014. Prognosen pekar mot ett plus på 16,3 miljoner kronor dåp skatteintäkter och generella bidrag blev högre än förväntat. De kommunala verksamheterna gick totalt enligt budget men där äldreomsorgen drog över rejält.