2015-01-12 06:00

2015-01-20 23:18

Tvivelaktiganalysering

TERROR:

Allt detta halsstarriga och enfaldiga blarr man hör från vissa män­niskor, att terrorism och islam skulle vara synonymt...

Anser samma människor då kanske också att Anders Breivik är representativ för den vite, kristne mannen?

Analyskritikern

Allt detta halsstarriga och enfaldiga blarr man hör från vissa män­niskor, att terrorism och islam skulle vara synonymt...

Anser samma människor då kanske också att Anders Breivik är representativ för den vite, kristne mannen?

Analyskritikern