2015-01-12 06:00

2015-01-20 23:14

Kraftig minskning av krogrelaterat våld

POLISEN: Medvetet arbete har gett resultat

Sedan 2012 har antalet anmälningar om våld i offentlig miljö minskat med cirka 50 procent.
– Det är ett medvetet offensivt arbete som har gett resultat, menar Orla Kristoffersen, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Kristinehamn.

Orla Kristoffersen sammanfattar polisåret 2014:

– Generellt sett har Kristinehamn legat ganska högt i antalet anmälda brott, men det har lugnat ner sig lite, tycker han.

En brottskategori där det har skett en mycket positiv utveckling under de senaste åren är misshandel utomhus i offentlig miljö. Förra året gjordes 50 anmälningar inom kategorin, varav sju rubricerades som grov misshandel. För bara några år sedan var antalet anmälningar ungefär det dubbla. Polisen har de senaste åren jobbat mycket aktivt med att finnas i de miljöer där den här typen av brott förekommer.

– Koncentrationen ligger utanför krogarna i samband med stängning eller vid olika arrangemang.

I regel är våldet alkoholrelaterat och för att förebygga brott har polisen en nära dialog med krogarnas ordningsvakter.

Ungdomar

Positivt är också att alkoholkonsumtionen har sjunkit bland minderåriga.

– Antalet brott mot alkohollagen har minskat och vi har haft ett framgångsrikt arbete mot just ungdomar.

En av anledningarna kan vara att polisen arbetar kontinuerligt med att visa sig ute bland ungdomarna och hälla ut alkohol för minderåriga.

– Vi har också ett nära samarbete med socialtjänsten som kontaktar föräldrarna för att belysa problemet, säger Orla Kristoffersen.

Han menar att det arbetet har gett resultat.

– Jag tror faktiskt att ungdomarna har lärt sig att de inte kan gå omkring med alkohol. Jag vill påstå att ungdomarna har blivit nyktrare.

Spice

Värre är det med de relativt nya och lättillgängliga nätdrogerna som blir allt mer vanliga.

– Här i Kristinehamn, som i många andra kommuner, har förekomsten av Spice ökat. Det märker vi, samtidigt som de här preparaten är ganska svåra att komma åt.

Drogerna beställs oftast över internet och det krävs en hel del för att kunna stoppa den här typen av leveranser.

– Regelverket för att stoppa postförsändelser är inte speciellt generöst för oss poliser.

Många droger ger utslag genom ett enkelt urinprov, men Spice kräver ett blodprov som måste skickas på analys innan polisen får något reslutat. Problemet är också att vissa av de nyare preparaten ännu inte klassats som narkotika.

– Men om syftet med preparatet är att berusa sig och det kan jämställas med narkotika så har vi laglig rätt att förverka det.

Villainbrott

Antalet villainbrott var 38 stycken under 2014 och det är en marginell ökning mot året innan. En stor del av inbrotten skedde i början av året.

– En trend var att inbrotten skedde i utkanten av stan, nära de stora vägarna. Det var inte våra traditionella missbrukare som gjorde de brotten utan kringresande personer.

Bilstölderna, som har minskat successivt de senaste åren, ökade något under 2014. Då gjordes 33 bilstölder i Kristinehamn. Desto fler var antalet stölder ur bil som var 142 stycken förra året. De flesta har skett i de centrala delarna av Kristinehamn samt i Björneborg.

– Det är några få som står för många brott, menar Orla Kristoffersen.

Orla Kristoffersen sammanfattar polisåret 2014:

– Generellt sett har Kristinehamn legat ganska högt i antalet anmälda brott, men det har lugnat ner sig lite, tycker han.

En brottskategori där det har skett en mycket positiv utveckling under de senaste åren är misshandel utomhus i offentlig miljö. Förra året gjordes 50 anmälningar inom kategorin, varav sju rubricerades som grov misshandel. För bara några år sedan var antalet anmälningar ungefär det dubbla. Polisen har de senaste åren jobbat mycket aktivt med att finnas i de miljöer där den här typen av brott förekommer.

– Koncentrationen ligger utanför krogarna i samband med stängning eller vid olika arrangemang.

I regel är våldet alkoholrelaterat och för att förebygga brott har polisen en nära dialog med krogarnas ordningsvakter.

Ungdomar

Positivt är också att alkoholkonsumtionen har sjunkit bland minderåriga.

– Antalet brott mot alkohollagen har minskat och vi har haft ett framgångsrikt arbete mot just ungdomar.

En av anledningarna kan vara att polisen arbetar kontinuerligt med att visa sig ute bland ungdomarna och hälla ut alkohol för minderåriga.

– Vi har också ett nära samarbete med socialtjänsten som kontaktar föräldrarna för att belysa problemet, säger Orla Kristoffersen.

Han menar att det arbetet har gett resultat.

– Jag tror faktiskt att ungdomarna har lärt sig att de inte kan gå omkring med alkohol. Jag vill påstå att ungdomarna har blivit nyktrare.

Spice

Värre är det med de relativt nya och lättillgängliga nätdrogerna som blir allt mer vanliga.

– Här i Kristinehamn, som i många andra kommuner, har förekomsten av Spice ökat. Det märker vi, samtidigt som de här preparaten är ganska svåra att komma åt.

Drogerna beställs oftast över internet och det krävs en hel del för att kunna stoppa den här typen av leveranser.

– Regelverket för att stoppa postförsändelser är inte speciellt generöst för oss poliser.

Många droger ger utslag genom ett enkelt urinprov, men Spice kräver ett blodprov som måste skickas på analys innan polisen får något reslutat. Problemet är också att vissa av de nyare preparaten ännu inte klassats som narkotika.

– Men om syftet med preparatet är att berusa sig och det kan jämställas med narkotika så har vi laglig rätt att förverka det.

Villainbrott

Antalet villainbrott var 38 stycken under 2014 och det är en marginell ökning mot året innan. En stor del av inbrotten skedde i början av året.

– En trend var att inbrotten skedde i utkanten av stan, nära de stora vägarna. Det var inte våra traditionella missbrukare som gjorde de brotten utan kringresande personer.

Bilstölderna, som har minskat successivt de senaste åren, ökade något under 2014. Då gjordes 33 bilstölder i Kristinehamn. Desto fler var antalet stölder ur bil som var 142 stycken förra året. De flesta har skett i de centrala delarna av Kristinehamn samt i Björneborg.

– Det är några få som står för många brott, menar Orla Kristoffersen.