2015-01-12 06:00

2015-01-20 22:46

Ingenting som kränker barn

SANDLÅDA:

Universitetsadjunkten Inga-Lill Emilssons gör ett utspel om uttrycket ”sandlåda” i NWT 8/1. Om adjunkten hade läst utvecklingspsykologi – främst Piaget, som var pionjär på området – så skulle hon inte uppfatta uttrycket varken som märkligt eller kränkande. Alla som har en medelmåttlig ord- och uttrycksförståelse vet att vad som menas med det uttrycket är att folk kivas.

Piaget upptäckte, genom att studera en stor mängd barn och deras lek i sandlådan, att vissa var dominanta och andra undergivna. Dominanta barn (alfabarn/ledarbarn) kunde ibland skapa osämja, främst inbördes men också gentemot de undergivna barnen (betabarn/de följsamma). Av detta uppkom väldigt mycket kiv, bråk och maktkamper bland barnen.

Folk kivas och håller på med maktspel också som vuxna, precis som barnen gör i sandlådor. Det är hela saken och har inte ett dugg med andra kulturer att göra; det är grunden till yttrycket ”sandlåda” och har inte det minsta med medvetet kränkande av barn att göra. Själva tanken är absurd och gör att man undrar vad Inga-Lill Emilsson har på ett universitet att göra, med så bristande kunskaper – och därtill som ledare för ett pedagogiskt projekt.

Hans-Tommy Berg

Ph D, Karlstad

Universitetsadjunkten Inga-Lill Emilssons gör ett utspel om uttrycket ”sandlåda” i NWT 8/1. Om adjunkten hade läst utvecklingspsykologi – främst Piaget, som var pionjär på området – så skulle hon inte uppfatta uttrycket varken som märkligt eller kränkande. Alla som har en medelmåttlig ord- och uttrycksförståelse vet att vad som menas med det uttrycket är att folk kivas.

Piaget upptäckte, genom att studera en stor mängd barn och deras lek i sandlådan, att vissa var dominanta och andra undergivna. Dominanta barn (alfabarn/ledarbarn) kunde ibland skapa osämja, främst inbördes men också gentemot de undergivna barnen (betabarn/de följsamma). Av detta uppkom väldigt mycket kiv, bråk och maktkamper bland barnen.

Folk kivas och håller på med maktspel också som vuxna, precis som barnen gör i sandlådor. Det är hela saken och har inte ett dugg med andra kulturer att göra; det är grunden till yttrycket ”sandlåda” och har inte det minsta med medvetet kränkande av barn att göra. Själva tanken är absurd och gör att man undrar vad Inga-Lill Emilsson har på ett universitet att göra, med så bristande kunskaper – och därtill som ledare för ett pedagogiskt projekt.

Hans-Tommy Berg

Ph D, Karlstad